Biografi Syekh Syihabuddin ar-Ramli

Syekh Syihabuddin ar-Ramli dikenal sebagai ulama dari kalangan Mazhab Imam Syafi'i yang wara', zuhud, alim, bagus keyakinannya, lebih-lebih di hadapan orang sufi.

Biografi Syekh Sulaiman al-Jamal

Syekh Sulaiman al-Jamal merupakan ulama ahli Fiqih dari kalangan Madzhab Syafi'i yang terkenal pada zamannya. Disamping itu juga beliau dikenal sebagai pakar Tafsir.

Biografi Syekh Ibrahim al-Maimuni

Syekh Ibrahim al-Maimuni Dikenal sebagai ahli Fiqih dari kalangan Mazhab Syafi'i, ahli Tafsir dan Bahasa Arab.

Biografi Syekh Ibnu 'Allan al-Makki

Syekh Ibnu 'Allan al-Makki adalah seorang ulama Hijaz yang dikenal sebagai ahli Fiqih dari kalangan Madzhab Syafi'i. Disamping itu juga beliau dikenal sebagai pakar Tafsir, Hadits, dan Tasawwuf.

Ternyata Ini Orang Gila yang Sebenarnya Menurut Rasulullah SAW

Ternyata ini kriteria orang gila yang sebenarnya menurut Rasulullah...

Penjelasan Tafsir Al Qur'an Surat Ad-Dhuha Ayat 7

Jagat maya kembali ramai dengan vidio ceramah kontroversial saudara Evie Effendi tentang tafsir Q.S. ad-Dhuha ayat 7, yang berbunyi: (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ) Evie menafsirkan Kata dhallan dalam ayat tersebut diartikan sesat, Evie juga menuturkan bahwa Nabi Muhammad juga pernah sesat. Hal demikian disampaikan Evie dalam video ceramahnya.

Kolom Gus Nadir: Benarkah Nabi Muhammad itu Sesat Sebelum Menjadi Nabi?

Kata dhallan dalam ayat tersebut diartikan sebagai sesat oleh sang Ustaz. Dengan bertanya pada seorang Ustaz lain yang ada disampingnya, ayat tersebut diterjemahkan menjadi “ketika Allah mendapatimu dalam keadaan SESAT lalu Allah memberimu petunjuk

Kisah Pemberian Gelar Amirul Mukminin bagi Sayyidina Umar bin Khattab

Ternyata betul, nama Sayidina Umar termasuk nama sahabat yang namanya tetap 'hidup' sampai kapanpun. Sebab di samping beliau kuat komitmen agamanya,

Ini Sebuah Bukti Pengajian Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Sejak puluhan tahun silam, pengajian Tafsir Jalalayn di Gang Kaum Kaler, Kelurahan/Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, terus dilakukan hingga kini.

Biografi Abu Hatim

Abu Hatim tabiin ulama ahli fiqih ahli tafsir islam muslim

Biografi Imam an-Nasa’i

Nama Imam an-Nasa`i ulama nasa ahli fiqih ahli tafsir islam muslim

Ustadz Ma'ruf Khozin: Menjawab Argumen Baru Kalimat 'Kullu'

Kullu dalam hadis "Kullu bid'atin dlalalah" (setiap bidah adalah sesat) tidak mencakup kepada makna keseluruhan. Penafsiran ini berdasarkan pendapat ulama ahli hadis dan fikih seperti Imam Nawawi dalam Syarah Muslim.

Zakat Fisabilillah #3: Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir

Zakat Fisabillah #3: Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir#3: Fisabilillah Zakat Fisabillah

Tafsir dan Kajiannya

afsir sebagai ilmu dengan definisi yang merumuskan aspek-aspek terkait seperti asbab al-nuzul, makkiyah dan madaniyyah, muhkam dan mutasyabih, nasikh dan mansukh, 'am dan khash, mutlaq dan muqayyad, mantuq dan mafhum, amtsal, kisah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan persoalan instrumental.

Macam Tafsir Al-Quran

Tafsir riwayat Tafsir riwayat sering juga disebut dengan istilah tafsir naql atau tafsir ma'tsur. Cara penafsiran jenis ini bisa dengan menafsirkan ayat al-Quran dengan ayat al-Quran lain yang sesuai, maupun menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan nash dari as-Sunnah. Karena salah satu fungsi as-Sunnah adalah menafsirkan al-Quran.

Tafsir Ayat Ahkam

Dalam pembahasan Ayat-Ayat Ahkam, selalu menggunakan term Ayat Al-Qur’an, dan dapat dikatakan tidak pernah menggunakan term Surat, karena Ayat sifatnya lebih fokus. S

Akhlak Membutuhkan Pengorbanan

Jika demikian, maka disebabkan rahmat yang amat besar dari Allah, sebagaimana dipahami dari bentuk infinitif (nakirah) dari kata rahmat, bukan oleh satu sebab yang lain sebagaiman dipahami dari huruf (ما)  maa yang digunakan disini dalam kontek penetapan rahmat-Nya disebabkan karena rahmat Allah itu – engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Kajian  At-Taubah 128

“Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu Alami,(dia) sangat menginginkan (keislaman dan keselamatan) bagimu, penyantun, dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling (dari keimanan) maka katakanlah (Muhammad), C ”

Surat Asy-Syuara 215-216

., maka hal itu tidak akan mendatangkan kemudharatan sedikitpun pada Rasul. Rasul juga tidak berdosa karena apa yang mereka lakukan. Seolah-olah Allah s.w.t. mengatakan pada Nabi-Nya, Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku berlep

Kajian Tafsir An-Nahlu Ayat 37

Apabila Allah telah membuat keputusan untuk tutup pintu hati mereka daripada kebenaran, tidak ada sesiapa pun yang dapat menyelamatkan mereka dari kesesatan – sama ada Rasul, ahli keluarga atau kawan-kawan mereka sekali pun. Mereka itu Allah telah tulis sebagai ahli neraka. Tunggu masa untuk mati dan dikenakan dengan azab sahaja.Sama halnya dengan yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya

Kajian Tafsir Ibrahim Ayat 35 dan 36

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Maidah: 118)

Kajian Tafsir Ibrahim Ayat 37

Ini merupakan sebagian dari kebaikan Allah, kemuliaan, rahmat, dan berkah-Nya, Mengingat di Tanah Suci Mekah tidak terdapat pepohonan yang berbuah, untuk itulah maka didatangkan kepadanya segala macam buah-buahan dari daerah-daerah yang ada di sekitarnya sebagai perkenan dari Allah atas doa Nabi Ibrahim a.s

Melalui Dua Jalur, Beginilah Ulama Sebarkan Karya Tafsir Nusantara

Ulama menyebarkan tafsir Nusantara melalui dua jalur. Apa saja itu?

Begini Makna Khalifah Menurut KH Quraish Shihab

Menurut KH Quraish Shihab, terdapat makna dalam kata Khalifah. Apa itu?

Musibah , Tahun Baru dan Problem Penafsiran Al-Qur'an

Menjelang akhir tahun 2018, Indonesia menghadapi berbagai musibah silih berganti. Mulai dari gempa di Lombok, gempa dan tsunami di Palu, gempa di Jawa Timur dan yang terakhir ada tsunami di teluk Lesung Pandeglang Banten. Runtutan peristiwa musibah tersebut seakan beruntun tanpa jeda,

Inilah Beberapa Uraian Abah Guru Sekumpul tentang Mimpi

Inilah beberapa uraian yang diutarakan Abah Guru Sekumpul mengenai mimpi. Apa sajakah itu?

Pandangan Ulama Terhadap Ayat Mutasyabih

Ayat Muhkam artinya ayat ayat yang maknanya jelas tidak tersembunyi. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas, hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar.

Kitab Tafsir Terbitan Muhammadiyah di Kantor NU

Di rak perpustakaan PCNU Surabaya banyak berjejal kitab lawas. Sebagian besar merupakan peninggalan KH. Khusaini Tiway, salah seorang pendiri dan penggerak GP Ansor. Siapa Kiai Khusaini?

Larangan Menyakiti Orang Lain, Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 263

Surat al-Baqarah ayat 262 mengingatkan kepada umat Islam ketika bersedekah hendaknya tidak disertai perbuatan-perbuatan yang menyinggung perasaan orang yang menerima santunan. Sebab, perbuatan yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia.

Beda Tafsir Khittah NU

Lord Acton pernah menulis, “power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely”. Apa maksud?

Ini Alasan Kenapa Kita Perlu Belajar Ilmu Tafsir

Al-Qur'an sungguh memiliki khazanah kebahasaan yang amat kaya. Sebab itu, perlu belajar ilmu Tafsir. Kenapa?

Kenapa dari Awal Sudah Disebut Alkitab?

LADUNI.ID, Kenapa dikatakan "kitab", padahal awal Al Qur'an diturunkan bukan dalam bentuk kitab ?

Hukum Menulis Basmallah di Kartu Undangan Menurut Para Ulama'

LADUNI.ID, Jakarta - Setiap pernikahan umat islam di Indonesia selalu mengundang kerabat atau teman muslim lainnya dengan selebaran berupa kartu undangan. Selain berisi tentang waktu dan tempat acara tersebut diadakan, di dalamnya juga seringkali berisi kalimat-kalimat ayat suci Al-Qur’an seperti lafadz Bismillah atau ayat yang lainnya.

Hukum Air Wafaq Al Qur'an di Buang Ketanah, Inilah Jawabannya

LADUNI.ID, Hukum menaburkan air tulisan wafaq Quran ke tanah. Bagaimana hukumnya?

Penjelasan Tentang Kaidah Ma Fihi Qiraatani

LADUNI.ID, Ada yang bisa memberitahu saya mengenai kaidah "ma fihi qiraatani" dalam rasm usmani?

Sepuluh Surat Al Qura'n yang Dapat Mencegah Perkara Jelek

LADUNI.ID, 10 surat dalam alqur'an yang dapat mencegah 10 perkara

Penjelasan tentang Membuka Sholat Menurut Imam Al-Ghozali

LADUNI.ID, Janganlah  merasa senang karena engkau bukan termasuk orang-orang yang mendapat  kesenangan.

Penjelasan Tafsir Al Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 50

LADUNI.ID, Jakarta - Nama surah Al-Maidah (hidangan) diambil dari peristiwa perjamuan Nabi ‘Isa A.s. dengan pengikutnya. Surah ini memiliki nama lain Al-Uqud (perjanjian) yang berasal dari salah satu kata pada ayat pertama, dan Al-Munqidz (penyelamat) yang diambil dari kisah penyelamatan oleh Nabi ‘Isa A.s.

Hukum dan Adab Meletakkan Al-Qur’an

LADUNI.ID, Jakarta - Hampir semua umat muslim tentu tahu, bahwa membaca Al-Qur’an memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Satu huruf Al-Qur’an bisa mendatangkan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Namun, kita juga harus belajar bagaimana adab meletakan Al-Qur’an.

Nama lain dari Ayat Kursi yang Perlu Anda Ketahui

LADUNI.ID, kenapa dinamakan ayat kursi ?

Dalil Atau Ayat dalam Al-Qur'an tentang Ritual Qurban

LADUNI.ID, Sampai saat ini saya belum pernah menemukan kata 'Qurban atau Kurban' dalam Al-qur'an, jika ada, pada surat apa? 

Sunnah Membaca Surat As-sajdah dan Al-insan

LADUNI.ID, Kesunahan membaca surat As-Sajdah dan  Al-Insan pada sholat shubuh hari jum’at.

Pembacaan Tahlil Sebelum Baca Yasin

LADUNI.ID, jika saat membaca bacaan tahlil yang sebelumnya baca surah yasin, sampai di tengah-tengah ayat ada yang bertanya, lalu saya jawab, setelah itu meneruskannya kembali, bolehkah?

Keutamaan dan Keistimewaan dari Surat Alam Nasyroh

LADUNI.ID, keistimewaan dan keutamaan dari surat ALAM NASYROH itu apa saja.

Ternyata Membaca Al-Qur'an di Mushaf Lebih Utama dari Membaca dengan Hafalan

LADUNI.ID, Jakarta – Tidak diragukan lagi membaca Al-Qur’an memiliki keutamaan besar dan pahala banyak. Membaca Al-Qur’an menjadikan hati tenang dan hidup tenteram. Bacaan Al-Qur’an mendatangkan keberkahan di dunia dan akhirat.

Pengertian Hadis Al Mubarakfuri dalam kitab Tuhfadzul Ahwadz

LADUNI.ID, karena sungguh akan datang suatu kaum yang membaca al-Qur'an, lalu dengannya mereka meminta-minta kepada orang.

Keraguan dalam Menyembah Allah

Diantara orang-orang beriman tentu ada manusia yang menyembah Allah dengan sikap keraguan yaitu orang yang menyembah Allah dengan syarat seperti ketika ia diberikan kebahagiaan maka ia akan percaya atas kekuasaan Allah, sebaliknya jika ia diberikan cobaan ia tidak mempercayai kekuasaan Allah

Tafsir dan Asbabun Nuzul Surat An-Nisa Ayat 79

LADUNI.ID, Isi kandungan, tafsir, dan (kalau ada) asbabun nuzul surat An - Nisa ayat 79 beserta dalil rujukannya

Inilah Fadhilah 4 Ayat terakhir Surat Al-Asyr

LADUNI.ID, Di antara tanda dekatnya kiamat adalah apabila banyak penyakit stroke dan mati mendadak.

Apakah Redaksi dan Makna Al Qur'an Langsung dari Allah?

LADUNI.ID, Ada problem menarik, Menurut saudara-saudara ukkuwah sekalian, al-Quran itu apakah redaksi dan maknanya dari Allah

Bolehkah Menulis Makna di Bawah Ayat Al Qur'an?

LADUNI.ID, apakah boleh menulis makna al qur'an  dengan pulpen langsung di al-qur'an yang biasa (bukan kitab tafsir) ?

Kisah Nabi Ibrahim Bersama Istrinya di Padang Hampa

LADUNI.ID, Sumber seputar percakapan Nabi Ibrohim dengan Istrinya Siti Hajar ketika hendak ditinggalkan di padang hampa. Sukron.

Kisah yang Terdapat dalam Surat Al-Baqoroh dan Penjelasannya

LADUNI.ID, Dan  sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat  baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir  sungai-sungai di bawahnya.

Tiga Pendapat Cara Menulis Al-Qur'an

Penulisan mushaf Al-Qur’an yang sekarang beredar, baik di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia menggunakan Rasm Utsmani (tulisan zaman sahabat Utsman bin Affan). Meskipun penulisannya tidak memiliki kaidah yang baku, sesuai dengan penulisan bahasa Arab secara konvensional.

Huruf Hijaiyah yang Tidak Terdapat dalam Surat Al-Fatihah

LADUNI.ID, Ketika Sayyidina Umar selesai membaca surat dari raja Qoishor, ia mengabarkan hal tersebut pada para sahabat Rosulillah SAW.

Penjelasan Takholus dalam Qiroat

LADUNI.ID, Dalam ilmu tajwid yaitu apakah yang dimaksud dengan hukum "takholus"?

Harta dan Anak-anak adalah Perhiasan Kehidupan Dunia

LADUNI.ID, Tuhan memberi banyak nikmat kepada kita, terlalu banyak jumlahnya hingga kita tak akan mampu membalasnya. Lalu bagaimana dengan seabrek ibadah yang kita lakukan untuk Tuhan? Semua itu tak akan cukup untuk membalas nikmat dari Tuhan, tak akan.

Penjelasan tentang Ayat "Walyatalaththof" yang Ditulis dengan Warna Merah

LADUNI.ID, Di surat alkahfi diayat “وليتلطف” selalu ditulis dengan tinta merah ?

Penjelasan Tentang Bayang-Bayang dalam QS Al Furqan ayat 45

LADUNI.ID, Bayang-bayang” itu apa, Apakah Manusia?

Penjelasan Lafadz Ismi dalam Bacaan Bismillah

LADUNI.ID, Lafadz “ismi” dalam “bismillahi” adalah zaidah/tambahan, aslinya hanya “billahi”.

Ciri Orang Munafik Menurut Al-Qur'an

Rasulullah Shallahu  ‘alaihi wassalam juga menyampaikan bahwa ciri orang munafik itu ketika berbicara akan berdusta. Sebagaimana dalam sabdanya, “Tanda orang munafik ada tiga, salah satunya adalah jika berbicara dia dusta.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Penggunaan Ayat-Ayat Al Qur'an untuk Pengobatan

LADUNI.ID, Jakarta - Melalui Al-Quran, Islam memberikan panduan dan arahan bagaimana menjaga kesehatan, pengobatan dan upaya preventif /kuratif,  yang tidak dimilikia agama lain.

Hukum Membaca Surat Al-Fatihah dalam Shalat

Salah satu rukun shalat adalah membaca Surat Al-Fatihah. Mengenai hukum membaca Surat Al-Fatihah dalam shalat terdapat perbedaan pandangan ulama tentang wajibkah membaca Surat Al-Fatihah dalam shalat.

Hadis tentang Surat Al Ikhlas untuk Mengahadapi Fitnah di dalam Kubur

LADUNI.ID, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ”Barangsiapa membaca surat “Qul Huwallaahu Ahad”

Keutamaan Tiga Surat Pendek di dalam Al Qur'an

LADUNI.ID, Keutamaan surat al-ikhlas dinukil secara ringkas dari kitab tafsir ibnu katsir.

Kitab-Kitab Inilah yang Diturunkan Ke Bumi

LADUNI.ID, Kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke bumi ada 104: 60 diturunkan kepada nabi tsis, 30 diturunkan kepada nabi ibrahim, 10 diturunkan kepada nabi musa sebelum taurat, taurat, injil, zabur dan al qur'an.

Penjelasan Lafadz Lakinnaa dalam Surat Al-Kahfi

LADUNI.ID, Lafadz " لكنا " dengan alif ketika washol menurut syammiy, sedang ulama' lain tanpa alif dan dengan alif pada waktu waqof menurut kesepakatan ulama'.

Membaca Al Qur'an Tetap Berpahala Tanpa Memahami Isi Maknanya

LADUNI.ID, Makna ungkapan Imam Ahmad tersebut bagaimana keteranganya?

Bagaimana Penyebab Bisa Terhindar dari Fitnah Dajjal?

LADUNI.ID, Apa sebabnya agar bisa terhindar dari fitnah Dajjal dengan membaca sepuluh ayat pertama dan sepuluh ayat terakhir dari surat al-Kahfi, bukan dengan surat yang lainnya ?

Ada Hadis yang Dijadikan Membaca Dzikir dan Al Qur'an pada Air Minum

LADUNI.ID, Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam.

Mengapa Al Qur'an Diawali dengan Surat Al-fatihah?

LADUNI.ID, Al-Qur'an diawali dengan Surat Al-Fatihah sebab al fatihah ummul qur'an / ummul kitab, dan ini sudah ketetapan yang diajarkan nabi saw.

Penjelasan tentang QS Ad-Dhuha : 4 Kehidupan di Akhirat Lebih Baik daripada Dunia

LADUNI.ID, Kehidupan di akhirat itu lebih baik bagimu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu (dari permulaan) dari kehidupan duniawi. 

Setelah Membaca Al-Fatihah Apakah Wajib Mengucap Amin?

LADUNI.ID, Aamiin setelah al-fatihah sunnah bagi yang baca al-fatihah dan yang mendengar bacaan al-fatihah imam. jika tidak mendengar tidak sunnah.

Apa yang di Maksud Lafadz dalam QS An-Nakhl : 89?

LADUNI.ID, Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia.

Kenapa Malikinnas Dibaca Pendek?

LADUNI.ID, Maalikinnas (dengan memanjangkan mim).

Manfaat dari Lafadz Arrahman?

LADUNI.ID, Apabila salah seorang kalian menulis BISMILLAHIRRAHMAANIR RAHIIM maka hendaklah ia panjangkan (tulisan lafadz) ARRAHMAAN adakah faedahnya?

Tafsir Surat Al-Baqoroh 183: "Berpuasa Menggapai Takwa"

LADUNI.ID, Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

Apakah Nama Zaid Anak Sahabat Nabi ada dalam Al Qur'an?

LADUNI.ID, Barang siapa yg Allah sebut namanya dalam alqur'an, hingga namanya menjadi alqur'an yg selalu dibaca maka dengannya nama itu menjadi tinggi setinggi tingginya.

Ayat dan Surat Terakhir Diturunkan Kepada Nabi Muhammad

LADUNI.ID, Waqila ayat kalalah akhir surat an nisa' dalilnya hadis riwayat bukhori dan muslim dari barro' bi azib.

Siapa Penyusun Doa Selesai Tilawah Qur'an?

LADUNI.ID, Siapa penyusun pertamakali do'a yg dibaca selesai tilawah quran "Allaahummar Hamnaa bil Qur'an, waj-'alhu lanaa imaman wa nuuron, wahudan warohmah

Penjelasan tentang Surat Al-Hajj

LADUNI.ID, Berapa kali Al Qur'an menyebut kata Haji (dalam lafadz Arab) ?

Saat Turunnya Wahyu apa ada Suara Gemericing Lonceng?

LADUNI.ID, Ada wahyu yang disampaikan langsung oleh Allah ke dalam qolbu baginda, di lain waktu banyak wahyu yang disampaikan dengan perantara malaikat jibril

Hukum Membaca Al Qur'an Mengunakkan Langgam Jawa

LADUNI.ID, Bacalah Al Quran dengan lagu dan suara orang arab.

Penjelasan Tafsir QS Surat Az-Zumar ayat 30

LADUNI.ID, Jikalau kamu ingin melihat seorang mayat yang berjalan di atas dua telapak kakinya maka lihatlah Abu Bakar

Keutamaan Al Qur'an dan Ciri-Ciri Kaum Khawarij

LADUNI.ID, Kitab Majma’ Az-Zawaid wa Manba’ Al-Fawaid karya Al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abu Bakar bin Sulaiman Al-Haitsami Al-Mishri pentahqiq Muhammad Abdul Qadir Ahmad ‘Atho penerbit Darr Al-Kutub Al-Ilmiah Beirut Libanon cetakan pertama 2001/1422 H juz 6 hal.

Syarat Mas Kawin Berupa Hafalan Al-Quran

LADUNI.ID, Apabila yang membacakan Al-Qur'an dalam rangka mengajarinya Al-Qur'an maka maskawin baca Al-Qur'an tersebut sah / boleh

Hukum Menulis Al Qur'an dengan Kaki

LADUNI.ID, Bagi orang yang mempunyai kedua tangan sempurna.

Hadis tentang Bacaan Basmallah dan Ta'awudz

LADUNI.ID, Membaca basmalah sebelum membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah.

Sedikit Penjelasan tentang Ruh

Laduni.ID, Jakarta Roh itu  termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi penge­tahuan  melainkan sedikit.

Tafsir Asbabun Nuzul dalam Ayat Nisaa'Ukum

LADUNI.ID, Maka para isteri dari madinah menolak hal tersebut karena gaya tersebut tidak biasa dilakukan para suami di madinah.

Hadis tentang Membaca Al Qur'an dengan Tiduran

LADUNI.ID, Kepala beliau berada di pangkuanku sedangkan aku dlm keadaan haid.

Penjelasan Surat Al-Baqarah Ayat 256: Tidak Ada Paksaan dalam Memeluk Agama Islam

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Apa yang Dibaca dalam Perintah Iqro?

LADUNI.ID, Bismi robbika maksudnya bacalah al qur'an dan mulailah dengan membaca basmallah.

Penjelasan Al Qur'an Kecil yang tidak bisa dengan Mata Telanjang

LADUNI.ID, Benda dalam gambar lazimnya disebut qur'an istambul (qur'an dengan ukuran mini) dan tujuannya biasanya bukan untuk dirosah namun untuk tabarruk.

Tiga Qiroah dalam Melafadzkan Kata Idhaa Nuudiya

LADUNI.ID, Alquran itu tidak semata-mata datang seperti apa yang kita baca sekarang ini,berdasarkan periwayatan dan dialek yang berbeda dari para periwayat alquran

Selesai Membaca Al Qur'an Menutup dengan Bacaan Shodaqollohul'Adhiim

LADUNI.ID, Kitab Nawaadiril Ushuul, Lil Hakim Attirmidzi, juz 3 halaman 168

Penjelasan QS Al Kahfi , As Syu'Aro, dan An Nur

LADUNI.ID, Al-maal dalam bahasa arab adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia baik berupa uang, barang-barang property ataupun hewan ternak dll.

Hukum Menamai Anak dengan Nama Surat dalam Al Qur'an

LADUNI.ID, Tidak makruh memberikan nama dengan nama malaikat dan para nabi atau Yasiin atau tohaa, berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik.

Penjelasan QS Al-Hujarot Ayat Dua, Janganlah Kamu Meninggikan Suaramu Melebihi Suara Nabi

LADUNI.ID, Haramnya mengangkat suara melebihi suara Rasulullah apabila berbicara , dan masuk dalam kategori ini yaitu tidak bolehnya kita membaca hadits nabi dengaan suara yang sangat kencang .

Hukum Membaca Allah di Sela-Sela Orang Membaca Al Qur'an

LADUNI.ID, Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika dibacakan / mendengar Al-Qur'an dibaca maka disunnahkan diam sesuai dengan perintah dalam surat Al-A'rof ayat 24.

Penjelasan Huruf Alif Lam Mim pada Awal Surat Al-Baqoroh

LADUNI.ID, Kami tdk menemukan huruf muqoto'ah di dalam alqur'an kecuali hanya di awal-awal surat, dan kami tdk mengetahui apa yg dikehendaki oleh Allah dengannya.

Penjelasan tentang Basmallah Washol ke Ta'awudz

LADUNI.ID, Qath'ul jami'. Artinya: diputuskan / diwaqafkan semuanya. Contoh: A'uudzubillahiminasy syaithoonir rojiim. Bismillahirrohmaanirrohiim. Qul huwalloohu ahad.

Penjelasan tentang Adab Membaca Al Qur'an

LADUNI.ID, Tata krama/Adab membaca alqur'an.

Tafsir QS Al-Baqoroh : Dua "Hudan Lilmuttaqiin"

LADUNI.ID, Petunjuk bagi orang yang bertakwa.

Penyusunan Mushaf Utsmani Sesuai Urutan yang Ada

LADUNI.ID, Para sahabat yg berbeda2 urutannya itu adanya sebelum pengurutan yg terakhir.

Perintah Membaca Ta'awudz dalam Al Qur'an

LADUNI.ID, Perintah membaca ta'awudz bisa ditemukan dalam Alqur'an , surat an-nakhl ayat 98 Dan hukum membaca ta'awudz adalah sunah

Hukum Menempelkan Stiker Ayat Al Qur'an pada Kaca Mobil

LADUNI.ID, Gimana hukumnya menempelkan stiker ayat Al Qur'an

Bolehkah Wanita yang Sedang Keputihan Membaca Al Qur'an?

LADUNI.ID, Keluar dari dalam kemaluan wanita atau kemaluan anda sendiri heee dari dinding kemaluan wanita bagian dalam yang tidak wajib terkena air ketika mandi jinabah

Hukum Menempatkan Ayat-Ayat Al Qur'an dan Foto Ulama dalam Poster Kampaye

LADUNI.ID, Penyertaan Asma' Mu'adzom dalam alat kampanye hukumnya Khilaf, menurut Syafi'iyyah makruh, menurut Malikiyyah Haram, dan menurut sebagian Hanafiyyah boleh.

Definisi Membaca Al Qur'an Secara Tartil

LADUNI.ID, Tartil adalah menjaga letak waqof dan memperjelas bacaan huruf

Hukum Membaca Al Qur'an Kurang Fasih

LADUNI.ID, Ketahuilah bahwa sesungguhnya perkara yang wajib dalam ilmu tajwid terbagi menjadi dua bagian.

Adakah Fadhilah Khusus dari Surat At-Taubah Ayat 128-129?

LADUNI.ID, Barang siapa membaca ayat ini satu kali setelah sholat 'Isya maka Allah akan menjaga dirinya dari penguasa lalim

Kapur Bekas Ayat Al Qur'an Terjatuh ke Lantai, Apa Hukumnya?

LADUNI.ID, Apa hukum kapur bekas tulisan ayat qur-an yg nempel dlm penghapus trsbut juga apa hukum kapur trsbut yg berjatuhan kelantai ?

Setan lari dari Rumah yang Dibacakan Surat Al-Baqoroh

LADUNI.ID, Para ulama’ tidak ada yang mengarahkan hadist hadist diatas kepada hukum membaca al Qur’an di kuburan.

Pahala Membaca Al Qur'an dengan Terbata-Bata

LADUNI.ID, Seorang yang lancar membaca Al Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah, adapun yang membaca Al Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut maka baginya dua pahala

Allah Akan Mengangkat Derajat Orang yang Beriman

LADUNI.ID, Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu.

Kesaksian Penuduh Zina setelah Bertaubat

LADUNI.ID, Janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Hukum Menulis Ayat Al Qur'an di Tembok Masjid

LADUNI.ID, Apakah kaligrafi yang ditulis di dinding dari sebagian ayat alquran di hukumi alquran?

Sunah Membaca Basmallah Walau dari Tengah Surat

LADUNI.ID, Sebagaimana telah di nash oleh imam As-syafi'i dan di nukil oleh syeikh 'Ubadi

Penjelasan Tafsir Al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 72

Laduni.ID, Jakarta Maksudnya,  barang siapa yang buta didunia ini dari mengambil pelajaran dan melihat  kebenaran, maka diapun akan buta dalam urusan akherat.

Surat Al-Mulk Sebagai Pencegah dan Penyelamat Siksa Kubur

LADUNI.ID, Wahai Rasulullah aku membuat kemahku di atas kuburan aku tidak mengira itu kuburan.

Penjelasan tentang QS Yusuf Ayat 77

LADUNI.ID, Melepaskan/membebaskan diri mereka dari mencuri.

Hukum Surat Al Nasikh Wa Al Mansukh

LADUNI.ID, Menhendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. 

Adab Membaca Al Qur'an Sambil Nangis

LADUNI.ID, Telah diterangkan dalam dua fasal yang terdahuluberkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan tangis ketika membaca Al Qur’an.

Arti Kata "UFF" dalam Surat Al-Isro

LADUNI.ID, Jangan katakan keduanya ucapan-ucapan yang di dalamnya sekecil apapun yang menyedihkan.

Tafsir Raihlah Akhiratmu Namun Jangan Lupakan Duniamu

LADUNI.ID, Bahwa kita diperintahkan untuk mencari kebahagian di akhirat kelak tanpa mengabaikan kenikmatan duniawi yang diberikan oleh Allah swt kepada kita semua.

Tujuan Penciptaan Manusia dan Jin

LADUNI.ID, Sesungguhnya Allah tidak menghendaki sedikit pun rezeki dari makhluk-Nya dan Dia pula tidak menghendaki agar hamba memberi makan pada-Nya. Allah lah yang Maha Pemberi Rizki.

Tafsir Al Qur'an Surat Al-Qoshosh Ayat Enam Puluh

LADUNI.ID, Semua itu hanya dinikmati dalam waktu yang relatif singkat, kesenangan sementara, penuh dengan kesulitan, bercampur dengan himpitan.

Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa

LADUNI.ID, Membangun rumah anak yatim, karena di bawahnya ada harta karunnya.

Hukum Bersumpah dengan Al Qur'an

LADUNI.ID, Kafarot sumpah adalah memberi makan sepuluh miskin,atau memberi pakaian sepuluh miskin atau memerdekakan hamba sahaya.

Hukum Memegang Al Qur'an ketika Sedang Berhadats

LADUNI.ID, Jika tidak demikian (yakni dengan ongkos atau perintah) maka melihat tujuan dari yang dituliskan.

Penjelasan tentang Asal-usul Lafadz Allah

LADUNI.ID, Karena untuk tujuan meringankan atau agar terwujud idghom secara qiyas. Kemudian lam pertama diidghomkan kepada lam yang kedua.

Pentingnya Mengetahui Ilmu Asbab An-Nuzul dalam Memahami Al-Qur’an

LADUNI.ID, Jakarta – Memahami Al-Qur’an tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kesulitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh kalangan non-Arab yang secara kasat mata bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tetapi juga melanda masyarakat Arab sendiri yang keseharian menggunakan bahasa Arab.

Tafsir Surat Al-Waqi'ah tentang Kesucian Al-Qur'an

LADUNI.ID, Tiada yg menyentuhnya kecuali orang2 yg disucikan

Hukum Menjima Istri dalam kamar yang Banyak Kaligrafinya

LADUNI.ID, Makruh hukumnya menulis alqur'an pada tembok walaupun untuk masjid, baju, makanan dan yang semisalnya, dan boleh merusak temboknya, memakai bajunya dan memakan makanannya itu.

Hukum Mengkhatamkan Al Qur'an Secara Berjamaah

LADUNI.ID, Pembacaan AlQur'an dengan berjama'ah bisa dengan cara serantak bersamaan dan juga bisa dengan gantian.

Mengapa disebut Surat Al-Ikhlas?

LADUNI.ID, Surah Maryam dan Yusuf karena di dalamnya menjelaskan tentang Siti Maryam dan Nabi Yusuf, dls.. Lantas, bagaimana dengan surah al-Ikhlas yang di dalamnya tidak menyinggung sama sekali dengan keihklasan.

Kenapa pada Surat Al-Fath Dibaca Alaihu Bukan Alaihi?

LADUNI.ID, Menurut Imam Hafs dan Imam Zuhri huruf HA'' nya dibaca dlommah' dan yg lain berpendapat dibaca kasroh, jadi bisa di baca ALAIHU maupun ALAIHI

Apa yang Dinamakan Lahnun dan Asag?

LADUNI.ID, Orang fasih bacaan fatihahnya berma'mum pada Arot dan Altsagh hukumnya ada 3 pendapat spt halnya berma'mum pada ummi

Mensucikan Mushaf karena Terkena Darah atau Najis Lainnya

LADUNI.ID, Mush-haf tersebut adalah kepunyaan anak yatim dan menghilangkan najis tsb sampai merusaknyaWajibnya menghilangkan najis disini yakni apabila najis tersebut mengenai huruf - hurufnya Mush-haf, bukan kulit sampulnya ataupun pinggirnya, cara menghilangkannya tidak cukup hanya menghilangkan 'ain najisnya saja, namun disucikan sesuai dengan cara cara yang telah ditentukan.

Penjelasan Lafadz Amin dalam Surat Al-Fatihah

LADUNI.ID, Untuk kata amin yang diucapkan ketika selesai membaca surat Al-Fatihah bukan merupakan bagian dari Al-Qur’an tetapi disunnahkan

Hukum Membaca Ayat Al Qur'an Setelah Surat Al-Fatihah

LADUNI.ID, Menurut HANAFIYYAH : Tidak gugur kewajiban membaca surat kecuali sebagaimana disebutkan,yaitu satu surat pendek penuh atau satu ayat yang panjang,atau tiga ayat pendek.

Hukum Meletakkan Keramik Ber-Lafadz Allah di Bawah

LADUNI.ID, Karna begitu banyak yg mendatangkan kekufuran seperti disebutkan di atas, termasuk tidak memelihara kemuliaan mushaf,atau ayat atau kalimah atau ismul jalalah dll.

Hukum Meneruskan Bacaan di Akhir Ayat

LADUNI.ID, Tidak ditemukan didalam alqur'an waqof wajib yang mana qori' berdosa bila meninggalkanya, juga tidak ditemu waqof harom yang mana qori' berdosa bila melakukannya, tetapi yang ada waqof wajib dan haram dalam tujuan qori' saja.

Rasulullah adalah Rahmatan Lil Alamiin

LADUNI.ID, Penjelasannya :Allah mengabarkan bahwa dia telah menjadikan Muhammad saw sebagai Rahmat bagi semesta Alam, yaitu Dia mengutusnya sebagai Rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menirima Rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia didunia dan di akhirat.

Sunnah Membaca Basamallah di Tengah Surat

LADUNI.ID, Baca Taawwuz dan Basmalah Sunnah, karena ada anjuran Alqur'an dan Hadits tentang itu.

Adakah Musafir yang Membolekan Muhallil Tanpa Dukhul?

LADUNI.ID, Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa seorang suami yang mentalak istrinya tiga kali maka dia tidak boleh ruju' pada istrinya hingga ia dinikahi oleh suami lain.

Penjelasan tentang Lafadz pada Basmalah tidak Pakai Alif

LADUNI.ID, Ulama mengurangi alif bismillaahirrahmaanirrahiim, karena banyak penggunaannya, berbeda dengan bismillaah dan bismirabbika.

Hukum Membaca Al-Fatihah dalam Satu Tarikan Nafas Ketika Shalat

Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam shalat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang shalat. Bagaimana hukum membaca Al-Fatihah dalam shalat dengan satu tarikan nafas?

Hukum Membaca Basmalah Saat Hendak Merokok

LADUNI.ID, Setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM maka akan cacat/buntung/kurang barokah, menurut riwayat lain dengan bacaan ALHAMDULILLAH.

Bersabar dalam Meminta Pertolongan kepada Allah SWT

LADUNI.ID, Karena sholat akan mewariskankekhusyu'an dan terhindar dari sifat sombong.sesungguhnya sholat ituperkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusu' maksudnya tetap keta'atanya kepada Alloh SWT.

Hukum Memegang Meja Khusus Tempat Al Qur'an

LADUNI.ID, Memegang meja yg besar kalo d situ ada alqurannya maka boleh.. Tapi kalo mejanya kecil maka haram.

Bolehkah Memegang Al Qur'an dengan Tangan Kiri?

LADUNI.ID, Mengambil mushhaf juga sunat pakai tangan kanan

Hukum Menaruh Uang di dalam Al Qur'an

LADUNI.ID, Tidak boleh meletakkan sesuatu di atas mushaf Al-Qur'an,seperti meletakkan peci, jam tangan, pensil dan lain-lain, begitu pula tidak boleh meletakkannya di bawah kitab-kitab Agama Islam.

Hukum Memegang Papan Tulis yang Ada Ayat Al Qur'annya

LADUNI.ID, Tujuan belajar manulis ataupun untuk pengobatan maka tidak diharamkan memegang ataupun membawanya.

Fadhilah dari Surat Al Ikhlas

LADUNI.ID, Siapa membacanya dalam keadaan lapar maka menjadi kenyang demikian pula dalam keadaan haus maka menjadi terasa sejuk air. Durrotun nasihin halaman 281

Hukum Membaca Al Qur'an yang Tidak Tahu Artinya

LADUNI.ID, Nabi bersabda bahwa pahala bagi pembaca alquran adalah dihitung setiap huruf dari ayat-ayat yang dibaca.

Penjelasan kalimat "Matsna Watsulatsa Waruba'"

LADUNI.ID, Lebih ikhtiyat (hati hati) jgn balapan klo pakai kendaraan biar selamat.

Hukum Membaca Al Qur'an dengan Merokok

LADUNI.ID, Hukum Rokok memang Khilaf, tapi merokok ketika membaca qur'an atau di majlis Al-qur'an hukumnya adalah harom.

Dalil Membaca Al Qur'an dengan Nada Tilawah

LADUNI.ID, Membaguskan bacaan alqur'an dgn memperindah suara dan pake lagu hukumnya sunah dgn syarat tidak memanjangkan bacaan yang menyebabkan berubahnya dan susunan ayat.

Hukum Menyentuh Mushaf tanpa Kondisi Suci

LADUNI.ID, Anak yang sudah tamyiz boleh memegang quran meski dalam kondisi tidak suci dengan tujuan untuk dirosah / belajar, mengajarinya membaca dan hajat lainnya.

Rahasia dan Keutamaan dari Surat Al-Fatihah

LADUNI.ID, Barang siapa menyaksikan fatihatul kitab ketika mulai dibaca maka dia seperti seseorang yang menyaksikan peperangan di jalan Allah, dan barang siapa menyaksikannya ketika ditutup maka dia seperti orang yang menyaksikan ketika harta rampasan dibagikan.

Hukum Memperindah Bacaan Al Qur'an

LADUNI.ID, Membaguskan bacaan alqur'an dgn memperindah suara dan pake lagu hukumnya sunah dgn syarat tdk memanjangkan bacaan yg menyebabkan berubahnya dan susunan ayat.

Penjelasan tentang Keutamaan Ayat Kursi

LADUNI.ID, Sesungguhnya ia (Ayat Kursi) adalah ayat yang sangat agung yang terdapat dalam Al-qur’an.

Al-Qur’an Diturunkan Menggunakan Bahasa Arab karena Ini

LADUNI.ID,  Jika yang ditanyakan itu nama "al-qur'an" maka secara Etimologi ada terdapat perbedaan pendapat dari sebagian para ulama tenteng lafal Al-Qur’an, tetapi setelah dilakukan kajian mereka sepakat bahwa lafal Al-Qur’an adalah ism (isim/ kata benda), bukan fi’il (fi’il / kata kerja) atau harf (huruf).

Penjelasan tentang Al Qur'an adalah Perkataan Allah

LADUNI.ID, Alqur'an adalah kalamulloh yang tidak mungkin dipisahkan dari Dzatnya. Segala sesuatu yang bersumber dari Dzatnya, maka bersifat qodim.

Diangkatnya Al Qur'an pada Hari Kiamat

LADUNI.ID, Akan berlalu satu malam lalu pada pagi harinya mereka menjadi fakir dan melupakan ucapan LA ILAAHA ILLALLAH.

Hukum Mengajarkan Al Qur'an kepada Non Muslim

Secara umum dalam hal muamalah dan hubungan sosial Islam tidak melarang dan bahkan mengharuskan seorang muslim untuk menjaga hubungan dan menghormati seorang non muslim. Namun dalam hal ibadah seperti seorang muslim yang mengajarkan Al-Qur'an kepada non muslim, banyak perbedaan pendapat dalam kalangan ulama.

Penjelasan tentang Huruf Muqottho'an

LADUNI.ID, Kalau fawaatihus suwaar belum berarti itu huruf muqottho'ah, akan tetapi kalau huruf muqottho'ah sudah pasti itu fawaatihus suwar.

Tradisi Potong Ayam Ketika Khatam Al Qur'an

LADUNI.ID, Mengadakan pesta(kenduri) adlah perkara yg disunnahkan untuk berbagi kegembiraan dan ungkapan rasa syukur atas ni'mat yg mulia yg tlah diberikan.

Hadis tentang Memaknai Dunia dan Akhirat

LADUNI.ID, Baca (Kallan) jadi khobar TAKUNA, artinya BEBAN. (jangan engkau menjadi beban atas manusia).

Tiga Golongan yang Menghalangi Turunnya Adzab ke Bumi

LADUNI.ID, Orang orang yang senantiasa meramaikan masjid ( tempat ibadah ) dengan ibadah sholat, baca Al Quran, i'tikaf, dzikir dan ibadah lainnya

Apakah segala Penyakit Berasal dari Perut?

LADUNI.ID, Tidaklah  anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi  anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun  jika ia harus (melebihinya), hendaknya sepertiga perutnya (diisi) untuk  makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas

Kelebihan dan Rahasia Mengamalkan Dzikir Ini

LADUNI.ID, Rahasia dibalik itu semua adalah Allah ingin mengajarkan kepada para hamba-Nya yang dengan tulus menyembah Allah, untuk dapat melakukan ibadah, bahkan dengan kalimat yang ringan dan mudah untuk dikatakan.

Hadis tentang Menyebut Nama Orang sholeh

LADUNI.ID, Maqolah "inda dzikris sholihin tanzilur rohmah" menurut al hafidz ibnu hajar hadits tersebut tidak ada dasarnya. Menurut al hafidz al 'iroqi tidak ada dasarnya dalam hadits marfu', hanya saja itu adalah ucapannya Sufyan bin 'Uyainah.

Orang Bakhil Tidak Akan Masuk Surga Menurut Hadis Ini

LADUNI.ID, Yang dimaksud “pelit/bakhil” dalam hadits Rasululloh tersebut adalah orang yang menahan harta yang wajib dikeluarkannya, seperti menahan shodaqoh wajib atau zakat mal ketika sudah terpenuhi syaratnya, dan lain sebagainya.

Malaikat Jibril Meruqyah Rasulullah SAW yang Terkena Sihir

LADUNI.ID, Hadits mengenai malaikat Jibril yang meruqyah kanjeng nabi Muhammad SAW sebab terkena sihir.

Hukum Meludah ke Kiblat dalam Hadis Nabi

LADUNI.ID, Barang siapa meludah kearah kiblat maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludah itu diantara kedua matanya.

Hukum Membaca Hadis dengan Tartil

LADUNI.ID, Membaca hadits dengan tartil menggunakan ilmu tajwid hukumnya mandub (disunnahkan)

Penjelasan tentang Membaca Hadis Menggunakan tajwid

LADUNI.ID, Menurut imam al-Budairi membaca hadits menggunakan tajwid hukumnya mandub (dianjurkan).

Manusia yang Diserupakan Nabi Isa AS Berdasarkan Dua Kitab Tafsir

Laduni.ID, Jakarta Dalam injil barnabas, salah satu murid hawariyin yang disalib namanya yahuda al askhoriyuti salah satu sahabat Nabi Isa al masih.

Hadis tentang Wanita Cantik yang Tumbuh di Tempat Buruk

LADUNI.ID, Apakah  khadhraa`ad diman wahai Rasulullah?

Hadis tentang Orang yang Mau Tersenyum dengan Sesama Saudaranya

LADUNI.ID, Ada riwayat hadits yang menggunakan redaksi “laka” dan dalam redaksi lain tidak menyertakannya.

Kajian Kitab Matan Tanqihuol Qoul

LADUNI.ID, Barang siapa takabur maka Allah akan merendahkannya.

Hadis tentang Hukum Berkacak Pinggang

LADUNI.ID, Larangan (makruh) bertolak pinggang ketika shalat.

Hadis tentang Setan Mengencingi Telinga Manusia

LADUNI.ID, apa hukum air kencing syetan? 

Hadis tentang Orang yang Pelit

LADUNI.ID, Seperti menahan shodaqoh wajib atau zakat mal ketika sudah terpenuhi syaratnya, dan lain sebagainya

Hadis tentang Orang Mukmin yang Mengharapkan Surga

LADUNI.ID, Siksaan dan apa apa yang di siapkan untuk ahli neraka di dalamnya maka ia tidak akan berharap syurganya Allah azza wajalla

Dari Apakah Bidadari Tercipta?

Laduni.ID, Jakarta Allah menciptakan bidadari, dari jemari kaki sampai kedua lutut dari za'faron, dari kedua lutut sampai kedua payudara dari misik yang harum sekali,

Penjelasan tentang Orang yang Melakukan Nadzar

LADUNI.ID,  ‘Nazar sama sekali tidak bisa menolak sesuatu.

Hadis tentang Suara Terumpa Bilal di Surga

LADUNI.ID, Beritahukanlah kepadaku tentang perbuatan-perbuatanmu yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam! Karena sesungguhnya tadi  malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga.

Hadis tentang Cara Merubah Kemunkaran yang Ada di Sekitar Kita

LADUNI.ID, Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman.

Hadis tentang Orang yang Menggosipkan Saudaranya

LADUNI.ID, Barang  siapa yang mencari-cari aib saudaranya sesama muslim maka Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barangsiapa yang Allah mencari-cari  kesalahannya maka Allah akan mempermalukannya meskipun ia berada di  dalam rumahnya

Siksa bagi Orang yang Tidak Mau Mengamalkan Ilmunya

LADUNI.ID, Bicara soal hisab amal bisa dipahami dengan awal hisab seorang hamba yakni sholat.

Hadis tentang Orang yang Mau Mengumandangkan Adzan

LADUNI.ID, Barang siapa yang adzan selama tujuh tahun ikhlas karena Allah, maka Allah menetapkannya bebas dari neraka

Hadis tentang Menggunakan Siwak

LADUNI.ID, Dua roka`at dengan siwak itu lebih baik daripada tujuh puluh roka`at tanpa dengan siwak

Hadis tentang Keutamaan Menjaga Iman

LADUNI.ID, Iman itu telanjang dan pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah rasa malu dan buahnya adalah ilmu

Hadis tentang Pahala Membaca Shalawat

LADUNI.ID, Barang siapa bersholawat kepadaku sekali, maka Allah memberi sholawat untuknya sepuluh kali.

Hadis tentang Keutamaan Membaca Basmalah

LADUNI.ID, Tidaklah seorang hamaba mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, terkecuali melelehlah syetan seperti melelehnya timah diatas api

Ingin Wajah Kalian Bersinar Bagikan Rembulan di Hari Kiamat? Bacalah Ini

LADUNI.ID, Barang siapa setiap hari mengucapkan seratus kali laa ilaaha illalloh Muhammadur Rasululloh, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama.

Hadis tentang Doa Adalah Senjata Orang Mukmin

LADUNI.ID, Namun ada hadits yang semakna yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh -semoga Allah meridloinya- berkata

Hadis tentang Orang yang Bertaqwa dan Tidak Dholim

LADUNI.ID, Pujian kepada Allah, sholawat dan salam, sesungguhnya  saya  ingin mengumpulkan sebuah kitab yang berisi hadits-hadits Nabi dan atsar-atar  yang diriwayatkan dengan sanad yang shohih dan bisa dipercaya.

Hadis tentang Makanan Orang Bakhil

LADUNI.ID, Makanan orang mulia itu obat dan makanan orang kikir itu penyakit

Dalil atau Ayat dalam Al Qur'an yang Berbicara Ritual Qurban

LADUNI.ID, Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).

Hadis tentang Makan Mentimun dan Kurma

LADUNI.ID, Dulu Nabi shollallohu alaihi wasallam-makan mentimun disertai ruthab”. Imam Tirmidzi berkata : ini hadits hasan shohih ghorib.

Hadis tentang Lamaran Orang Sholih

LADUNI.ID, Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Apakah membaca Hadis Termasuk Dzikir?

LADUNI.ID, Membaca hadits Nabi termasuk dzikrulloh sebagaimana penjelasan imam ibnu hajar dan imam badruddin al 'aini pensyarah shohih Bukhory.

Hadis tentang Idza Tamma Fujurul

LADUNI.ID, Bilamana seorang dihukumi fasiq, dan berani dalam dosa.

Hadis Anjuran Berdoa Setelah Membaca Al Qur'an

LADUNI.ID, Dengan bacaan Quran-nya itu seseorang hendaknya meminta pada Allah apapun yang dia mau baik perkara dunia atau akhirat

Hadis tentang Nabi Ibrahim dan Mailaikat Maut

LADUNI.ID, Kisah tersebut ada di dalam kitab syarhus shudur lis suyuti, riwayat Ibnu abid dunya dari Ibnu mas'ud dan Ibnu abbas, dan di dalam kitab ihya' ulumuddin lil ghozali.

Orang yang Mendapatkan Syafaat Malaikat

Laduni.ID, Jakarta Yang mendapatkan syafa'at malaikat adalah orang yang bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.

Hadis tentang Takhrij Imam Al-Bazzar

LADUNI.ID, Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq

Hadis tentang Rosulullah SAW Mengumandangkan Adzan

LADUNI.ID, Saat itu para sahabat sedang bersama Nabi shollallohu alaihi wasallam dalam  perjalanan

Hadis tentang Perintah dan Anjuran untuk Tidak Meremehkan Seseorang

LADUNI.ID, Hai  kaum muslimat - wanita Islam, janganlah seseorang tetangga itu  meremehkan pemberian untuk tetangganya, sekalipun yang diberikan hanya  berupa kikil kambing.

Hadis tentang Penduduk Yaman Meminum Air Telaga

LADUNI.ID, Sesungguhnya  kelak aku akan berada di samping telagaku.

Hadis tentang La Taghdob Falakal Jannah

LADUNI.ID, Janganlan marah, maka bagimu syurga.

Penjelasan Hadis tentang Mencuri dan Berzinah

LADUNI.ID, Tidaklah berzina seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, tidaklah mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah meminum khomer seorang peminum ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman

Hadis tentang Tanah Mensucikan Pakaian Wanita

LADUNI.ID, Dari seorang ibu putra Ibrahim bin Abdurrahman bin ‘Auf bahwa ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

Hadis tentang Perintah Mendirikan Masjid

LADUNI.ID, Ketika engkau telah masuk masjid maka janganlah duduk dulu sebelum engkau melaksanakan 2 rokaat sunnah tahiyatul masjid, jika engkau tidak dalam keadaan suci atau tidak ingin melaksanakannya maka cukuplah membaca al baqiyat as sholihat.

Hadis tentang Penjelasan Syi'ah Rofidhoh

LADUNI.ID, Saat itu Nabi bersabda kepada Ali : Wahai Ali, nanti akan muncul di tengah umatku suatu kaum yang berlebihan dalam mencintai kita ahlul bait, mereka dikenal dengan nama Syi’ah Rafidhah. Karena itu bunuhlah mereka sebab mereka adalah kaum musyrik.

Hadis tentang Puasa Adalah Perisai

LADUNI.ID, Sesungguhnya aku sedang berpuasa.

Hadis Pengertian tentang Dajjal

LADUNI.ID, Beliau merendahkan dan beliau mengangkat suaranya, sehingga kami mengira beliau صلى الله عليه وسلم berada di kebun kurma. Ketika kami menemuinya, beliau صلى الله عليه وسلم mengetahui prasangka kami. Maka beliau صلى الله عليه وسلم bersabda, “Ada apa gerangan kalian?

Hadis tentang Adanya Pembaharu Islam Tiap Seratus Tahun Sekali

LADUNI.ID, Telah mengkhabarkan kepadaku Sa’iid bin Abi Ayyuub, dari Syaraahiil bin Yaziid Al-Mu’aafiriy, dari ‘Alqamah, dari Abu Hurairah dalam hadits yang aku ketahui dari Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda : “Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun, orang yang akan memperbaharui agama mereka

Hadis tentang Orang yang Melaksanakan Sahur

LADUNI.ID, Di antara orang-orang yang berbahagia dengan shalawat para Malaikat adalah orang yang makan sahur

Hadis tentang Membaca Al Qur'an dengan Suara Merdu

LADUNI.ID, Kesunahan membaguskan suara dalam membaca al qur'an. Termasuk dalam bacaan yang bagus adalah memperhatikan dan membaca sesuai makhroj, tajwid dan lain lain, tentu akan terasa lebih meresap jika ia juga faham akan maksud ayat yang ia baca.

Penjelasan tentang Sumur Barhut dan Ruh Orang Kafir

LADUNI.ID, Sejelek-jelek air di atas permukaan bumi adalah  air dari sumur barhut yang terletak di hadramaut seperti kumpulan  belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air kemudian  pada sore harinya mengering yang tidak terdapat berkas basah apapun di  atasnya

Hadis tentang Siksa Ahli Kubur

LADUNI.ID, Sungguh keduanya sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena perkara besar (dalam pandangan keduanya). Salah satu dari  dua orang ini, (semasa hidupnya) tidak menjaga diri dari kencing

Hadis tentang Malaikat Izroil Sang Pencabut Nyawa

LADUNI.ID, Wahai malaikat maut, matilah kamu dengan mati yang tidak akan hidup lagi setelahnya selamanya

Hadis tentang Rosulillah Malu kepada Sahabat Utsman RA

LADUNI.ID, Suatu ketika Abu Bakar meminta izin untuk menemui Rasulullah  shallallahu ‘alaihi wa sallam – ketika itu beliau sedang berbaring di  tempat tidur Aisyah sambil memakai kain panjang istrinya-.

Penjelasan tentang Amal ketika Mencapai Empat Puluh Tahun

LADUNI.ID, Barangsiapa umurnya sudah melebihi 40 tahun sedang kebaikannya tidak lebih banyak dari kejelekannya, hendaklah ia mempersiapkan  keberangkatannya ke neraka

Makna dari Kalimat Tidan akan Masuk Surga

LADUNI.ID, Empat golongan orang yang menjadi hak Allah untuk tidak memasukkannya ke dalam syurga dan tidak merasakan nikmatnya : Peminum khomar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan durhaka kepada orang tuanya

Penjelasan Mengenai Tawasul tentang Meminta Hujan

LADUNI.ID, Seorang shahabat yang meminta kepada  Rasulullaah, agar Rasulullaah memintakan hujan kepada ALLAH. dan kala  itu, Rasulullaah sudah wafat & shahabat tersebut meminta di kuburan  beliau.

Hadis tentang Orang Munafik di Antara Sahabat Nabi SAW

LADUNI.ID, Bagaimana pendapat kalian tentang peperangan ‘Aliy ini ? Atau, adakah  sesuatu yang Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pesankan kepada  kalian ?

Hadis tentang Kerakusan Harta dan Kedudukan

LADUNI.ID, Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing lebih  merusak terhadap agama seseorang daripada rakusnya seseorang terhadap harta dan kedudukan

Hadis tentang Rahasia Mu'adz Bin Jabal

LADUNI.ID, Barangsiapa berjumpa Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga.

Hadis tentang Keutamaan Surat Al-Ikhlas

LADUNI.ID, Barangsiapa membaca surat “Qul Huwallaahu Ahad

Alasan Saudah RA Memberikan Jatah Qismahnya Kepada 'Aisyah RA

LADUNI.ID, Wahai anak saudara perempuanku.Rasulullah s.a.w. tidak melebihkan sebahagian kami kepada sebahagian yang laindalam pembagian giliran berada di samping kami.

Pengertian tentang Hadis Marfu'

LADUNI.ID, Dalam kitab Jawami’ul Kalim : Manqulah min ahadits al-jami’ as-shaghir

Penjelasan tentang Hadis Man Rakiba Fihaa Najaa

LADUNI.ID, Perumpamaan atau kedudukan Ahlul Bait-ku itu seperti kapalnya Nabi Nuh, barangsiapa yang naik di dalamnya, ia akan selamat, dan barangsiapa yang enggan dan terlambat, ia akan celaka.

Hadis tentang Perayaan Hari Raya Nairuz

LADUNI.ID, Nairuz dan Mikhrojan adalah perayaan kaum kafir jahiliyah.

Hadis tentang Sholawat Penghapus Dosa

LADUNI.ID, Menurut al hafizh Al Iraqi sebagaimana dikutip oleh al hafizh Assakhawi adalah HADITS HASAN.

Hadis tentang Menjadi Ahli Surga

LADUNI.ID, Sebentar lagi akan datang sorang penduduk ahli syurga.

Hadis tentang Setan Menghindar dari Khalifah Umar Bin Khothob RA

LADUNI.ID, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua, dan mungkin terbesar dari semua khalifah Islam.

Hadis tentang Fitnah Kepada Nabi SAW

LADUNI.ID, Penuduh telah memalsukan Hadits Bukhari dalam terjemahan Inggrisnya, mengedit isinya untuk menfitnah Nabi Muhammad Saw.

Hadis tentang Air Keluar dari Sela-Sela Jari Nabi SAW

LADUNI.ID, Saya melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan ketika itu waktu Ahsar telah tiba. Lalu manusia mencari air untuk berwudhu, tetapi tidak memperolehnya.

Hadis tentang Keutamaan Ahli Ilmu

LADUNI.ID, Sesungguhnya seorang alim dan muta'alim, ketika keduanya melewati satu kampung, maka dianggatlah adzab dari maqbaroh kampung tersebut selama empat puluh hari

Penjelasan tentang Lafadz Al-Mutadhomikhu Bilkholuq

LADUNI.ID, Hadits ini, salah satunya menerangkan tentang tasyabuh atau penyerupaan laki-laki atas perempuan.

Hadis tentang Ketika Telinga Berdenging

LADUNI.ID, Jika berdengung telinga seseorang dari kalian, maka ingatlah aku

Hadis tentang Turunnya Dajjal

LADUNI.ID, Adakah dalil berkenaan turunnya dajjal, munculnya Al-mahdi dan lain-lain yang merupakan persoalan Aqidah, yang sampai derajad mutawatir

Hukum tentang Larangan Membenci Antara Mukmin dan Mukminah

LADUNI.ID, Janganlah seorang mu’min membenci seorang mu’minah. Jika ia tidak menyukai salah satu akhlaknya, hendaklah ia menyenangi akhlak yang lainnya

Hukum tentang Mebicarakan Dunia di dalam Masjid

LADUNI.ID, Orang yang berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid akan dihapus amal baiknya

Bidadari Tercipta dari Za'Faron

LADUNI.ID, Allah menciptakan bidadari, dari jemari kaki sampai kedua lutut dari za'faron, dari kedua lutut sampai kedua payudara dari misik yang harum sekali, dari kedua payudara sampai leher dari 'ambar kelabu dan dari leher sampai kepala dari kapur putih

Kisah Sahabat yang Berjihad Namun Masuk Neraka

LADUNI.ID, Merawat / memandikan, mengkafani, menyolati dan mengubur mayit yang tidak pernah melakukan shalat fardlu dan kewajiban yang lain dan mayit pelaku dosa besar (termasuk pelaku bom bunuh diri) selagi orang tersebut tidak mengingkari kewajiban shalat dan kewajiban yang lain maka hukumnya tetap wajib / fardlu kifaayah.

Penjelasan tentang Orang yang Masuk Surga

LADUNI.ID, Yang dimaksud dengan al-bulhu di situ adalah orang yang lupa dari keburukan yang bertabi'at kebaikan, atau orang yang tidak punya sifat licik dan tipu daya serta hatinya lapang, mereka adalah orang-orang berakal.

Pengertian dan Penjelasan tentang Thaharah

LADUNI.ID, Dalam ajaran Islam sebelum mengerjakan beberapa ibadah, terutama shalat, disyaratkan bersuci terlebih dahulu.

Pengertian tentang Macam-Macam Air

LADUNI.ID, Air musta’mal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Air ini hanya bisa digunakan untuk kebutuhan selain bersuci, seperti minum, memasak dan lain sebagainya.

Alat-Alat yang Digunakan untuk Thaharah

LADUNI.ID, Air suci mensucikan, yaitu segala air yang bersumber dari bumi dan turun dari langit antara lain air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain-lain.

Hukum Menggunakan Air Bekas untuk Bersuci

LADUNI.ID, Bila saat pemakaiannya air yang mendatangi barang (keterangannya sama dengan pertanyaan No. 1)

Penjelasan tentang Mandi dan Sunnahnya

LADUNI.ID, iat dalam hati ketika membasuh permulaan bagian tubuh

Air dalam Dua Kotak Aapakah Dianggap Satu?

LADUNI.ID, Kolam wudhu, adakalanya memanjang dengan beberapa sekat pemisah dan di tengahnya dibuatkan lubang kecil sebagai penghubung, sehingga berbentuk kotak-kotak.

Hukum Bersuci Memakai Air Pam

LADUNI.ID, Dalam literatur kutubus salaf dijelaskan, bahwa air mutaghayyir adalah air yang salah satu sifatnya berubah sampai menghilangkan kemutlakan nama air dan hukumnya suci tapi tidak mensucikan.

Hukum Memakai Air yang Menjadi Najis

LADUNI.ID, Sama hukumnya seperti kita memakai barang najis. Air bekas cucian najis tersebut sebenarnya bisa menjadi suci dengan syarat

Penjelasan tentang Thararah Mazhab Syafi'i

LADUNI.ID, Dalam mazhab syafi'i tuh kan air yang 2 qulah itu ukuran kalau 216 liter

Penjelasan Hukum tentang Kencing di Sungai

LADUNI.ID, Apabila kencing pada air banyak, najis bila percikan itu jelas berubah salah satu sifatnya atau jelas berupa kencing.