Ibadahnya Wanita Sedang Haid, Wajib Diketahui Semua Wanita

Tentang ibadah yang diharamkan dan diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid.

Gerhana Bulan Bukti Kebesaran Allah SWT

LADUNI.ID - “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut maka berdo’alah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah shalat dan bersedekahlah.” (HR. Bukhari no. 1002).

Shalawat, Bacaan yang Tak Akan Tertolak

“Istiqamahlah dalam membaca shalawat atas Nabi Muhammad, karena shalawat pasti diterima tanpa keraguan. Status amal kita antara diterima dan ditolak, kecuali shalawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima.”

Wali Fasik Dalam Nikah

5 hal yang membuat perwalian seorang wali tidak sah yaitu: perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat), kefasikan, beda agama dan dalam kondisi Ihram

Fadhilat Shalawat Menurut Syaikh Abdul Qadir Al Jailani

Syaikh Abdul Qadir Al Jailani menyebutkan ada 42 keutamaan dan keuntungan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW . Menurut beliau, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW menghasilkan banyak faedah yang bisa dipetik oleh seorang hamba.

Dasar Hukum Sedekah kepada Mayit

TAHLILAN HARI KE 3, 7, 25, 40, SETAHUN & 1000, BUKAN BID'AH, DIPRAKTEKKAN OLEH UMAR DAN ULAMA SALAF. Inilah Dalil tahlilan Jumlah Hari 3, 7, 25, 40, 100, (setahun) & 1000 hari dari kitab Ahlusunnah Wal Jama'ah (bukan kitab dari agama hindu sebagaimana tuduhan fitnah kaum WAHABI)

Adab Murid Kepada Guru dalam Kitab Talim Muta'alim

Perlu diketahui, bahwa sesungguhnya seorang pencari ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak mendapatkan kemanfaatan ilmunya, kecuali dengan mengagungkan ilmu, ahli ilmu, mengagungkan guru dan menghormatinya.

Perempuan Dikawinkan oleh Wali Hakim, Sedang Walinya Mengawinkannya dengan Lelaki Lain

Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang perempuan yang dikawinkan oleh wali hakim di Jawa, sedang walinya sendiri (wali mujbir) berada di Mekkah dan mengawinkannya dengan seorang laki-laki lain (di Mekkah), perkawinan manakah yang dianggap sah?.

Kisah Sholawat Syaikh Abdul Qodir Al Jailani

Berikut ini kisah Sholawat yang diriwayatkan dari syaikhul ummah, imamul a’immah, pemimpin para wali, quthub dari semua quthub, sayyidi Abdul Qadir al-Jaelani.

Tuntunan Puasa Tarwiyah

“Tidak ada amal yang lebih utama daripada amal ibadah di 10 hari Dzulhijjah ini. Sahabat bertanya: “Apakah tidak dengan jihad

Waktu dan Tata Cara Sholat Hadiah

Rasulullah SAW bersabda:                                                                         الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ Artinya: “Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir“.  (HR. Muslim)

Hukum Lelaki Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita Bukan Muhrim

Seorang pria boleh melihat muka dan telapak tangan wanita yang bukan mahramnya untuk mengajarkan agama dengan memenuhi empat syarat yang telah disetujui oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli

Hukum Menyewakan Rumah kepada Non Muslim dan Penyewa Beribadah di Rumah Tersebut

Penjelasan tentang hukum menyewakan rumah kepada non muslim dan non muslim tersebut beribadah di rumah tersebut,

Tentang Sholat Jum'at

Shalat jum'at merupakan ibadah yang dilaksanakan seminggu sekali. Tepatnya pada hari Jum'at di waktu zhuhur. Shalat ini berfungsi sebagai pengganti shalat zhuhur di hari Jum'at. Seseorang yang telah mengerjakan shalat jum'at maka gugurlah kewajibannya mengerjakan shalat zhuhur pada hari itu.

Adab - Adab Puasa

Di bulan ramadhan, setiap umat mukmin dapat menjalankan berbagai amalan ibadah yang baik sesuai dengan syariat islam dan adab Rasulullah yang bukan hanya ibadah wajib namun juga ibadah adab sehingga amal kebaikan bertambah dan dapat menjadi penyempurna amal serta penambah kebaikan selama bulan ramadhan. ​

Keutamaan Bershalawat di Hari Jum’at

Shalawat kepada Nabi merupakan bagian dari penghormatan (tahiyyah). Shalawat adalah doa dan rahmat sebagai bentuk kebutuhan kita umat manusia agar kelak mendapat syafa’at Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam di akhirat.

Hukum Memulai Ihram dari Jeddah

Orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Mekkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?.

Perbedaan Batasan Shalat dan Ketentuan Aurat Wanita dan Laki-Laki

 “Aurat lelaki (yang wajib ditutupi) ialah anggota tubuh antara pusar hingga lutut,.. dan aurat perempuan dalam shalat ialah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya baik luar maupun dalam hingga batas pergelangan.”

Rukhsah Ibadah bagi Orang yang Selalu Bepergian

Ada orang yang setiap hari melakukan perjalanan sebagai musafir dan memiliki 2 rumah yang berjauhan. Bagaimana hukum rukhsah bagi orang tersebut?

Silahkan Bermaksiat: Jika Engkau Terbebas dari 5 Perkara Ini

Suatu hari ada seorang lelaki datang menghadap Ibrahim bin Adham, seorang dokter hati terkenal. Lelaki itu mengakui bahwa dia telah terjebak dalam kemaksiatan dan meminta resep untuk menghindarinya.

Anjuran Menikahi Wanita yang Produktif dan Ideal

Menikahlah kalian dengan wanita yang banyak cinta kasih sayangnya terhadap suami lagi masih produktif(tidak mandul).karena sesungguhnya aku akan berlomba dengan para nabi yang lain dalam memperbanyak umat kelak pada hari kiyamat

Prinsip Umat Islam dalam Menjalin Kerukunan dengan Pemeluk Agama Lain

ndonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam ras, suku, bahasa, agama atau keyakinan. Semuanya diikat dalam satu kesepakatan yang tidak bisa diganggu-gugat, yakni Bhinneka Tunggal Eka.

Fiqh Qurban #1: Apa Itu Berqurban?

Dalam terminologinya, Syekh Khatib Syarbini menyebutkn qurban itu penyembelihan hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya idul Adha (10 Zulhijjah) hingga akhir hari Tasyriq (13 Zulhijjah).(Syaikh Khatib Syirbini, Mughni al-Muhtaj 6/122, Syekh Ibrahim, kitab al-Bajuri II:295),

Fiqh Qurban #2: Waktu Berkurban, Kapan?

Di samping itu apabila ada sebagian masyarakat ada yang melakukan penyembelihan qurban  sebelum pelaksanaan shalat aidhul adha, itu di bolehkan, tetapi dengan syarat terangkat matahari dan telah lalu kadar waktu  shalat dua rakaat dan dua khutbah yang ringan keduanya. (Syekh Zakaria Al-anshari, kitab Syarkawi ‘Ala Tahrir: 2: 466, Tuhfah Muhtaj: 9

Ini Syarat-Syarat Lengkap Melaksanakan Ibadah Kurban

Terdapat berbagai hal yang menjadi syarat-syarat ibadah kurban, di antaranya adalah sebagai berikut.

Hikmah Zulhijjah #2: Raihlah Kebaikan pada 10 Hari Pertama Zulhijah

: “Tidak ada hari yang amal saleh padanya lebih dikasihi Allah selain dari hari-hari ini iaitu hari yang sepuluh ini (10 hari awal bulan Dzulhijjah).”

Fiqh Qurban #7: Qurban Sekaligus Aqiqah, Bolehkah?

Pernyataan diatas juga dikemukakan oleh para kalangan tabi’in seperti Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Qatadah dan Hisyam, termasuk pula Madzhab Hanafiyah (Imam Nawawi, Fathil Bari 12/13).

Hikmah Zulhijjah #3: Bulan Ibadah

-"Tidak ada hari-hari yang lebih dikasihi Allah untuk beribadah kepadaNya melebihi sepuluh hari bulan Zulhijjah. Berpuasa pada setiap hari daripadanya menyamai ganjaran berpuasa setahun, dan beribadah pada setiap malam daripadanya menyamai ganjaran beribadah pada Lailatul Qadr."

Hikmah Zulhijjah #4: Bulan Zulhijjah dalam Perspektif al-Quran

Allah SWT telah menjadikan bulan dalams etahun selama dua belas bulan. Salah satu diantara bulan tersebut adalah Bulan Dzulhijjah adalah bulan ke 12 dari tahun qamariyah atau yang sering di kenal dalammasyarakat dengan kalender hijriyah.

Hikmah Zulhijjah #5: Bulan Mengetuk Pintu Ilahi

Memperbanyakkan amalan kebaikan dan positif baik sosial masyarakat maupun kerja bakti lainnya juga meningkatkan ibadah sunat sepanjang 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam  hadist yang berasal dari Ibnu `Abbas radhiallahu `anhuma bahwa Nabi sallallahu `alaihi wasallam bersabda:

Nilai-Nilai Shalat

Ada banyak nilai-nilai dalam shalat yang dipahami sebagai sebuah perintah suci yang harus dilaksanakan sebagai tanda atau bukti kepatuhan seorang hamba dengan Sang Pencipta yakni Allah SWT.

Pengetahuan Dasar Fiqih Sholat

Ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Sedemikian pentingnya sholat, Allah SWT bahkan tetap memerintahkan orang yang sakit untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya.

Penyebab Hati tetap Gelisah Meski Rajin Beribadah

Orang yang sering beribadah mudah terkena penyakit ujub dan takabur. "Hati-hatilah kalian dengan ujub," pesan Iblis.

Gerakan yang Membatalkan Shalat Menurut Para Ulama Madzhab

LADUNI.ID, Jakarta – Umat Islam memiliki kewajiban melaksanakan shalat 5 waktu dalam sehari semalam yang harus dilaksanakan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Dahsyatnya Sholat Sunnah Tahajjud

"Dan pada sebagian malam lakukanlah shalat Tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu, mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.’’ (QS : Al-Isra' Ayat 79)

Sholat Sunnah Tahajud Beserta Waktu Pelaksanaannya

Salah satu ibadah sunnah yang amat disukai Allah SWT adalah sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda:“Shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat yang dilakukan di malam hari.” (HR. Muslim).

Memandang Wajah Ulama adalah Ibadah

Bergaul dengan ahli ilmu tentunya mendapatkan pahala yang besar, meskipun hanya dengan memanjang wajahnya saja, dianggap ibadah apalagi mendengar dan mengikuti mereka sebagai penerus ambiya.

Empat Hal Dalam Diri Manusia

Dalam diri setiap manusia terdapat empat hal yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain, yaitu Harapan, Keinginan, Kegelisahan, dan Penderitaan. Siapapun mereka, sekaya apapun mereka, dan semiskin apapun mereka, empati hal tersebut pasti ada dalam diri manusia.

Hukum Membaca Basmalah Menurut Madzhab Syafi’i

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa sallam bersabda: “Setiap perkara yang dianggap baik oleh syara’ yang tidak diawali dengan bacaan bismillah maka menjadi kurang sempurna dan keberkahannya berkurang”

Hukum Menuntut Ilmu Dalam Islam

Pengertian Ilmu Dalam bahasa Arab kata Ilmu itu sendiri berarti mengetahui dan merupakan lawan kata jahlu yang artinya tidak tahu atau bodoh. Sedangkan menurut Istilah Ilmu atau yang lebih utama di sini adalah Ilmu syar’i adalah ilmu tentang penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang Alloh Subhaanahu Wa Ta’ala turunkan kepada rasul Nya atau dengan kata lain Ilmu yang menyangkut Al-Qur`an dan hadits.

Meresmikan Tempat Ibadah Agama Non Muslim

Dalam kehidupan keberagamaan yang heterogen sikap tasamuh (toleran) antar umat beragama menjadi sebuah keniscayaan. Islam pun menghargai nilai-nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam koridor dan batas yang telah ditentukan.

Kelebihan Ibadah Puasa Asyura

Kelebihan Ibadah Puasa Asyura

Adab Bermedia Sosial Agar Tidak Tersungkur ke Neraka

Media sosial adalah ujian bagi kita untuk menjalankan senarai akhlak yang telah diajarkan al-Qur’an dan ulama kita. Jangan jadikan ia sebagai gudang dosamu, dengan menggunakannya untuk memfitnah, menggunjing, mengumbar aib orang lain, berdusta, menebar berita dusta (hoax), membulli, meremehkan kelompok lain.

Dzikir Sang Penggugur Dosa

Arti kata dzikir dari segi bahasa, dzikir berasal dari kata dzakara, yadzkuru, dzukr/dzikr yang artinya merupakan perbuatan dengan lisan (menyebut, menuturkan, mengatakan) dan dengan hati (mengingat dan menyebut).

Sunnah - Sunnah di Hari Jum'at

LADUNI.ID, Jakarta - Banyak sekali amalan sunnah di hari Jum’at yang penuh berkah ini bisa dikerjakan setiap muslim sebagai tabungan pahala bagi mereka. Hari Jum’at menjadi hari yang sangat istimewa bagi umat Islam.

Nasehat Syekh Ramadhan Al-Buthi: Ibadah Bukanlah Segalanya

Syekh Ramadhan Al-Buthi memberikan nasihat yang sangat berharga bagi umat Islam. Salah satu nasehat beliau yang sangat berkesan adalah ketika beliau mengingatkan bahwa ibadah bukanlah segalanya.

Hati-Hati dengan Hati

Orang yang hatinya sakit akan sulit untuk bersikap jujur dan akan merasa iri terhadap kesuksesan orang lain.

Istimewanya Sholat Sunnah Isyraq

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang sholat Subuh berjama'ah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain: dia menetap di masjid, untuk berdzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala haji dan umrah, sempurna sempurna sempurna.” (HR Tirmidzi).

Tiga Janji Allah Bagi yang Sering Sholat Dhuha

Allah SWT menjanjikan 3 hal bagi hamba-Nya yang rajin mengerjakan shalat Dhuha.

Meningkatkan  Kualitas Amal Ibadah

Meningkatkan  Kualitas Amal Ibadah

Peran KH. Abbas dalam Pertempuran 10 November 1945

Selain kedalaman ilmu agamanya, Kiai Abbas dikenal seantero tanah Jawa sebagai seorang pendekar karena kedigdayaan dan kesaktiannya. Kesaktian Kiai Abbas ini sejak awal diketahui oleh Hadlratusyekh KH. Hasyim Asy’ari. Diceritakan sekitar tahun 1900-an pada awal pendirian Pesantren Tebu Ireng.

Ciri-ciri Manusia Paling Buruk di Muka Bumi Menurut Nabi Muhammad SAW

Ternyata manusia yang paling buruk menurut Nabi, adalah mereka yang justru menjadi ahli ibadah, ahli sujud, ahli al-Quran dan ahli puasa tetapi merasa paling baik dan merasa paling  benar dlm menjalankan syariah Islam. 

Pahala Jalan Kaki Menuju Masjid

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:"Setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah sedekah.” (HR. Muslim no. 2382)

Doa Terkabul dan Mendapat Rahmat saat Melihat Ka'bah

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.”

Bulan Safar #16: Kronologis Turunnya Musibah dan Bencana

Eksistensi ibadah ini pula jangan sampai dijadikan media perselisihan sehingga timbul pertentangan di kalangan internal masyarakat muslim, justru amalan ini kita dijadikan sebagai momentum meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah SWT serta sebuah sarana agar dapat berlindung kepada-Nya dari segala macam bencana dan mara bahaya yang akan menimpanya.

Bulan Safar #19: Mengetuk Pintu Pahala di Bulan Safar

Tentulah perbandingan ini sebenarnya telah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah Ta’ala kepada kita sebagai makhluk-Nya. Tetapi manusianya sendirilah yang tak mau berfikir dan bersyukur dalam perjalanan hidupnya.

Bulan Safar #20: Mengelola Musibah Menjadi Ibadah

Jelaslah bulan Safar tidak seperti yang dibayangkan dan dipahami oleh sebagaian masyarakat sebagai bulan sial. Di balik itu kita terus meningkatkan amal ibadah untuk menjadikan diri kita sebagai sosok “abdun”(hamba) dalam mengaplikasikan amar ma’ruf nahi mungkar.

Bulan Safar #22: Memperbanyak Ibadah Media Menolak Bala dan Musibah

Bagi orang Jawa, untuk menyambut Arba Wekasan biasanya dilakukan dengan membuat kue apem dari beras, kue tersebut kemudian dibagi-bagikan dengan tetangga. Ini dimaksudkan sebagai sedekah dan tentu saja untuk menolak bala. Karena ada hadits Nabi Saw yang menyatakan bahwa “sedekah dapat menolak bala”.[]

Bulan Safar #25: Mengelola Musibah Menjadi Ibadah

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan: “Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.” (QS. At-Taubah: 51 ).

Posisi Sedekap Tangan saat Shalat

Bersedekap tangan ketika shalat bukan merupakan rukun dalam shalat. Namun hal ini menjadi bagian dalam shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dalam posisi bersedekap tangan terdapat perbedaan pandangan dari para ulama.

Fadhilah Do'a Nurbuat

Do’a nurbuat dalam bahasa arab berasal dari kata nurun nubuwwah atau yang berarti cahaya Nabi. Do’a nurbuat ini dikatakan mempunyai beragam manfaat kebaikan jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

 Aqiqah dalam Perspektif Islam

Ada pula yang mendefinisikan sebagai penyembelihan kambing karena kelahiran seorang bayi. Dan, masih banyak lagi definisi lain, yang pada intinya semua definisi itu mencakup dua unsur pokok, yaitu enyembelihan hewan dan dilakukan karena kelahiran seorang bayi.

Begini Lafal Niat Shalat Unsi, Shalat Hadiah untuk Jenazah

Ulama Syafi'iyah menganjurkan Shalat Unsi atau shalat hadiah yang pahalanya ditujukan untuk orang-orang yang sudah wafat.

Keistimewaan Mati Syahid dan Pembagiannya

Menjadi ahli surga merupakan harapan dan doa setiap umat Nabi Muhammad SAW. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid merupakan bagian dari golongan yang akan mendapatkan surga dari Allah, mereka memiliki banyak kelebihan dan keutamaan.

Memandang Lautan, Ibadah dan Sunnah Rasulullah

Disebutkan dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda: “Melihat pada tiga perkara adalah ibadah. Melihat wajah ibu bapak, melihat al-Quran dan melihat lautan.”  (HR. Abu Nuaim) dan ditambah dengan “Melihat Ka’abah” dalam riwayat Abu Daud

Hukum Memakai Bulu Mata Palsu dalam Islam

Dalam Islam, secara jelas bahwa mengubah ciptaan Allah hukumnya haram. Dan memakai bulu mata palsu menurut sebagian ulama termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah.

Hukum Mengeluarkan Mani Saat Bercumbu dengan Istri yang Sedang Haid

Mengeluarkan mani saat bercumbu dengan istri yang sedang haid adalah suatu perbuatan yang dalam banyak tradisi dan agama dianggap tidak diperbolehkan. Hal ini karena haid adalah masa di mana istri sedang dalam keadaan suci untuk menjalankan ibadah-ibadah tertentu, namun secara fisik tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual.

Beginilah Hukum Bercumbu di Saat Istri Sedang Menyusui

Bercumbu adalah aspek penting dalam hubungan suami istri yang memperkuat ikatan emosional dan fisik di antara keduanya. Namun, ketika istri sedang dalam masa menyusui, muncul pertanyaan tentang etika dan hukum terkait dengan melakukan aktivitas tersebut.

Penjelasan Hadis “Jauhi Perempuan Cantik yang Tumbuh di Tempat Buruk”

Sebuah hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa Sallama akan perintah menjauhi perempuan cantik yang tumbuh di tempat yang buruk.

Bukan Orang Alim, Jika ia Masih Punya Sifat Sombong

Dalam beragama, kesombongan seringkali menjadi masalah yang sering terjadi dalam ibadah. Banyak orang yang terjatuh dalam kesombongan, bukan hanya karena harta, kekuasaan, atau kecerdasan. Kesombongan ini muncul ketika seseorang menganggap remeh orang lain dan merasa lebih mulia dari mereka.

Mengisi Waktu dalam Nuansa Ibadah

Sebab selama bersama, kita mengisinya dengan hal-hal buruk, yang bertentangan dengan norma-norma keimanan dan amal saleh

Dzikir dan Do’a Setelah Shalat Jum’at

 LADUNI.ID, Jakarta - Hari Jum’at merupakan hari yang paling utama, dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Disebut juga Sayyidul Ayyam atau Tuannya hari. Banyak keistimewaan dan kesunnahan-kesunnahan yang di anjurkan untuk dikerjakan pada hari Jum'at. Salah satunya adalah berdzikir.

Keistimewaan Wanita Dalam Islam

LADUNI.ID, Jakarta – Dalam islam setiap muslimah memilki banyak keistimewaan. Sebagai seorang perempuan, istri, dan ibu, seorang muslimah sangat dimuliakan dalam kehidupan.

Pertengkaran yang Harus Dihindari oleh Wanita Berumah Tangga

Pertengkaran dalam rumah tangga, hampir pernah terjadi dalam semua keluarga. Tak terkecuali keluarga yang anggotanya orang baik sekalipun. Dulu keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu ‘anhuma, juga pernah mengalami semacam ini.

Beberapa Aturan Bersetubuh bagi Wanita Muslim

Bersetubuh bagi wanita Muslim memiliki beberapa aturan yang harus diikuti sesuai dengan ajaran Islam. Pertama-tama, adalah penting bagi wanita untuk menjaga kesucian dan kehormatan dirinya.

Seorang Ibu Berjuang Mencari Keberadaan Sang Anak Hingga Meninggal Dunia

Dan ibunya bernadzar tidak akan berbicara kecuali dengan ayat-ayat al-qur'an. Kemudian aku melihat mereka menangis,maka bertanya kepada mereka.  Mereka menerangkan bahwa ibu mereka dalam keadaan sakarotul  maut,Kemudian aku masuk dan menanyakan perihal wanita itu.

Agar Suami Tambah Cinta, Seorang Istri Harus Perhatikan Hal Ini

Seyogyanya (sunah) seorang istri mengetahui dan menempatkan dirinya  seperti seorang Amat (hamba sahaya perempuan) terhadap suaminya,atau  seperti tawanan dalam kekuasaan seseorang). Ia (istri) tidak  diperbolehkan menafkahkan harta suaminya tanpa seizinnya.

Perilaku yang Harus Dilakukan Seorang Istri terhadap Suaminya

Seyogyanya (sunah) seorang istri mengetahui dan menempatkan dirinya  seperti seorang Amat (hamba sahaya perempuan) terhadap suaminya,atau  seperti tawanan dalam kekuasaan seseorang). Ia (istri) tidak  diperbolehkan menafkahkan harta suaminya tanpa seizinnya.

Seorang Istri Bisa Berjihad Kapanpun Ia Mau

Maka Rosulullah menjawab : "Sampaikanlah perkataanku kepada mereka,Bahwa  sesungguhnya taat kepada suami dan mengakui hak-haknya itu dapat  mengimbangi/menyamai ganjaran jihadnya para suami. Dan hanya sedikit dari  kalian yang mengerjakannya (taat dan mengakui hak suami).

Inilah Keunggulan Lelaki yang Perlu Diketahui Para Wanita

Ulama ahli tafsir mengatakan: keunggulan laki-laki  atas wanita bisa dilihat dari banyak sisi,baik secara hakikat maupun  dalam hal beragama. Dan dari sebagian yang awal adalah bahwa  akal dan pengetahuan laki-laki lebih banyak, hati laki-laki lebih sabar  ketika mengerjakan satu pekerjaan berat, juga tenaga dan ketika menulis  pada kumumnya, pasukan penunggang kuda.

Dosa Besar Istri Terhadap Suami

Dalam ajaran agama Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri. Keridhoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat.

Berapa Lama Masa Iddah Perempuan yang Tidak Pernah Haid?

Masa iddah adalah periode penantian yang harus dilewati oleh seorang perempuan setelah terjadi perceraian atau kematian suami. Namun, bagi perempuan yang tidak pernah haid atau tidak lagi mengalami haid karena sudah mengalami menopause, konsep masa iddah dapat menjadi lebih kompleks

Hati yang Kotor dan Bersih

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. Bukhari No. 52 | HR. Muslim No. 1599).

Inilah Sebutan Darah Wanita yang Keluar Saat Keguguran

Orang hamil 1 bulan lalu keguguran. Apakah darah yang keluar disebut darah nifas ? Dan umur berapakah kandungan itu bisa di sebut 'ALAQOH?

Mewaspadai "Nasihat Baik" dari Setan

Setan menyuruh ideal dalam beragama, jangan separuh-separuh, harus kaffah, harus sempurna. Tujuannya supaya muncul di pikiran bahwa orang yang beragama belum mampu sempurna itu tak dapat kebaikan apa-apa kecuali kemunafikan.

Bolehkah Memperjual - Belikan Air Susu Ibu untuk Dikonsumsi

Numpang tanya ustadz dan ustadzah. Apa hukumnya membeli ASI (air susu ibu-manusia) untuk dikonsumsi ? Terimakasih. 

Hukum Menindik Telinga

Seumpama punya anak perempuan, tetapi dia tidak mau diberi anting anting karena tidak tega kalau telinganya dilobangi, apakah yang seperti itu boleh atau tidak ?

Hukum Mandi pada Hari Jumat bagi Seorang Perempuan

Mandi merupakan bagian penting dari keseharian umat Muslim, yang juga memiliki kekhususan tertentu dalam ajaran agama. Di antara tradisi ini adalah mandi pada hari Jumat, yang memiliki nilai spiritual dan kebersihan yang sangat dihargai

Istilah Haid dalam Islam yang Perlu Diketahui oleh Wanita

Haid adalah salah satu aspek penting dalam agama Islam yang memiliki peraturan khusus untuk wanita. Haid, atau menstruasi, merupakan periode bulanan alami yang dialami oleh wanita dewasa yang sehat secara fisik.

Apakah Boleh Bersedakah Tanpa Sepengetahuan Suami? Inilah Jawabannya

Dari Hadits tersebut, apakah berarti seorang istri boleh bersedekah dengan makanan atau dengan harta milik suaminya, tapi tanpa sepengetahuan si suaminya ? Terimakasih.

Inilah Hukum Isbal bagi Seorang Perempuan

Isbal adalah praktik memperpanjang pakaian dengan cara menyeretkan bagian bawahnya ke tanah atau jalan, sehingga menutupi atau menyembunyikan bagian kaki.

Operasi Sesar dalam Pandangan Ahli Fiqih

Darah yang keluar saat operasi sesar memang memiliki peran yang penting dan memiliki nama yang spesifik, yaitu darah nifas. Proses operasi sesar, atau disebut juga dengan caesarean section.

Inilah Masa 'Iddah bagi Wanita yang Biasa Haid Setahun Sekali

"Iddah" adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada masa tunggu atau masa penantian yang harus dilewati oleh seorang wanita setelah kehilangan suaminya, baik karena perceraian atau kematian.

Hukum Memutus Jalan Rahim Lewat Operasi Sterilisasi

Memutuskan jalan rahim melalui operasi sterilisasi merupakan tindakan medis yang sering kali dipertimbangkan oleh individu yang telah memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi atau memiliki jumlah anak yang dianggap cukup.

Larangan Merusak Rumah Ibadah Agama Lain

Dalam kitab Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul, imam as-Suyuthi mengutip riwayat Abdurrazaq bersumber dari Qatadah bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW. ada orang-orang muslim yang suka mencaci maki sesembahan agama orang lain, yakni orang-orang kafir sehingga mereka pun akhirnya membalas mencaci maki Allah.

Niat dan Ikhlas dalam Beribadah

Niat yang baik dan benar mengantarkan pada ikhlas. Inilah yang menentukan nilai ibadah di sisi Allah selama dilaksanakan sesuai aturan fiqh dan syariahnya. Khusus ibadah shalat, niatnya harus ada 3 unsur,

Solusi Hukum untuk Istri yang Bernadzar dan Taat pada Suami

Seorang istri bekerja (TKW) dan bernadzar setelah punya rumah sendiri akan meng-umrohkan ibu. Setelah uang terkumpul si istri minta izin suami namun suami dengan tegas menolak / tidak mengizinkan, karena masalah ini, hubungan pasutri inipun jadi putus komunikasi.

Inilah Hukum Membuka Aurat di Depan Mahrom

Apa hukumnya seorang laki-laki yang membuka paha di depan Ayah tirinya? 

Hukum Memakai Jilbab Wig Menurut Para Ulama

Memakai jilbab atau wig adalah topik yang sering menjadi perdebatan dalam masyarakat Muslim, terutama dalam hal kewajiban berpakaian sesuai dengan ajaran agama. Menurut para ulama, terdapat pendapat yang beragam terkait hal ini.

Hukum Seorang Wanita yang Bersetubuh dengan Hewan

Praktik bersetubuh antara manusia dengan hewan, yang dikenal sebagai zoofilia, merupakan tindakan yang secara luas dianggap sebagai penyimpangan moral dan kejahatan di banyak negara di seluruh dunia.

Berbakti kepada Orang Tua atau Mertua Dinilai Pahala

Memilih dan merawat mertua atau orang tua adalah aspek penting dalam kehidupan banyak orang, dan seringkali dapat menjadi tantangan yang kompleks.

Masa Iddah Perempuan Keguguran yang Ditinggal Mati Suaminya

Iddah apakah yang harus dijalani wanita tsb ? sebelumnya atas pencerahan & jawaban saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi 'Ilmu yang nafi

Cara Niat Menghilangkan Hadas Besar Ketika Mandi Haid

Bagi sebagian besar perempuan muslim, mandi wajib atau mandi besar merupakan bagian penting dari ibadah. Namun, saat masa haid, ada beberapa aturan khusus yang perlu diikuti dalam melakukan mandi wajib.

Andai Diperkenankan Allah Seorang Istri Sujud Kepada Suami

Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya”.

Hukum Seorang Perempuan yang Menggunakan Sandal Jinjit

Perdebatan mengenai hukum memakai sandal jinjit atau sandal terbuka bagi perempuan memang telah menjadi topik yang diperdebatkan oleh ulama selama bertahun-tahun. Pandangan mereka bervariasi tergantung pada interpretasi mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, serta prinsip-prinsip ajaran agama.

Dalam Kondisi Apa Seorang Istri Boleh Menjadi Tulang Punggung Keluarga?

Namun dalam hukum Islam seorang istri dibolehkan bekerja bilamana suami faqir atau tidak mampu menafkahi.

Bolehkah Seorang Perempuan Menawarkan Diri untuk Dilamar?

Tentu, di banyak budaya, konsep tawaran diri untuk dilamar oleh seorang perempuan sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini tercermin dalam banyak aspek budaya dan tradisi, yang memperbolehkan perempuan untuk mengambil inisiatif dalam proses pencarian pasangan hidup.

Ketika Masa 'Iddah, Bolehkah Seorang Perempuan Menunaikan Ibadah Haji?

Ibada haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan mental setidaknya sekali seumur hidup.

Saudara Ipar Termasuk Mahram?

Saudara ipar, dalam konteks budaya dan agama Islam, adalah anggota keluarga yang terkait dengan perkawinan, baik melalui pernikahan saudara kandung atau pasangan hidup.

Apakah Seorang Ibu Wajib Menyusui? Begini Menurut Para Ulama

Di dalam Islam sendiri, menyusui memang dianjurkan untuk dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqoroh 2:233

Inilah Solusi Darah Nifas yang Putus Sebelum Empat Puluh Hari

Darah nifas yang terputus sebelum empat puluh hari merupakan masalah yang sering dihadapi oleh wanita pasca melahirkan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kontraksi rahim yang tidak efektif setelah persalinan atau sisa-sisa jaringan plasenta yang tertinggal di dalam rahim.

Apa yang Perlu Dilakukan oleh Perempuan ketika Keluar Darah Istihadhah saat Hendak Shalat?

Istihadhah adalah kondisi ketika seorang perempuan mengalami pendarahan di luar periode menstruasi normalnya. Saat menghadapi istihadhah, perempuan memerlukan pemahaman yang jelas tentang tata cara dalam menjalankan ibadah, khususnya shalat.

Beginilah Hukum Menyulam Alis dan Bibir Menurut Para Ulama

Sulam alis adalah melukis alis mata yang sebelumnya rambut alis yang asli dibuang atau dikerok.Sistem pembuatannya mirip (bahkan kalau saya lihat sama) dengan tatto, hanya saja kalau Sulam daya tahannya cuman 6 bulan, alias semi permanen.

Bolehkah Wanita yang Keputihan Membaca Al-Qur'an?

Keputihan adalah kondisi umum pada wanita di mana terjadi keluarnya cairan dari vagina yang dapat berwarna putih, kekuningan, atau kehijauan. Ini biasanya disebabkan oleh perubahan hormon atau infeksi.

Bolehkah Seorang Perempuan Bepergian Tanpa Mahram?

Dalam konteks budaya dan agama tertentu, isu perempuan bepergian tanpa mahram seringkali menjadi topik kontroversial. Dalam Islam, terdapat pandangan yang beragam terkait masalah ini.

Inilah Hukum Sesuatu yang Tumbuh Memanjang Melebihi Batas Aurat

Ada seorang unik dan antik yang suka memanjangkan rambutnya. Saking antik nya, rambut kemaluan pun dipelihara hingga memanjang sampe ke tanah (uuppss, ngapunten). Celana ataupun sarung nya masih kalah panjang dengan rambut nya itu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah rambut panjang tersebut termasuk aurat ???

Kupas Tuntas Hukum Bagi Pelaku Zina di Dunia dan Akhirat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan). Namun, zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, tapi juga zina adalah perbuatan-perbuatan lainnya yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim.

Jihad Para Perempuan di Masa Nabi Muhammad SAW

Jihad dalam Islam merupakan konsep yang sering kali disalahpahami, terutama dalam konteks modern yang serba kompleks. Namun, dalam sejarah awal Islam semasa kehidupan Nabi Muhammad SAW, jihad bukanlah sekadar perang fisik, tetapi juga melibatkan perjuangan batin dan spiritual.

Apakah Rambut Perempuan yang Sudah Terpotong Tetap Menjadi Aurat?

Rambut perempuan yang sudah terpotong tetap dianggap sebagai aurat dalam Islam. Hal ini didasarkan pada ajaran agama Islam yang mengatur tentang aurat, yakni bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi dari pandangan orang yang bukan mahram perempuan tersebut.

Lebih Utama Mana Menikahi Seorang Janda Atau Wanita Perawan

Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang sangat dianjurkan pelaksanaannya bagi umat Islam. Hukumnya pada kondisi tertentu bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan bisa menjadi haram. Bagi seorang pria yang sudah waktunya menikah dan berniat mencari pasangan, bisa memilih menikahi seorang gadis atau janda. Namun, menikahi gadis bukan sebuah kewajiban dalam agama.

Suara dan Gerak Tubuh Wanita

Suara wanita diciptakan adalah untuk diucapkan. Namun jangan sampai suara itu mendatangkan fitnah. Untuk menentukan suara yang seperti apa yang bisa mendatangkan fitnah, maka ukurannya adalah umumnya manusia yang hatinya sehat.

Hukum Perempuan yang Memakai Gelang Kaki

Gelang kaki, atau yang juga dikenal sebagai "anklet", merupakan salah satu jenis perhiasan yang umum digunakan oleh perempuan di berbagai budaya.

Inilah Hukum Makan Bersama dalam Satu Nampan

Assalamualaikum. Hukum makan bareng dalam satu nampan itu bagaimana ? 1 nampan bisa 4 orang bahkan 5 orang. 

Benarkah Bahwa Semua Penyakit Berasal dari Perut?

Assalamu’alaikum wr.wb. Para ust. minta hadis dan penjelasannya : bahwa segala penyakit berasal dari perut. Terima kasih. 

Inilah Nama Air Susu yang Pertama Kali Keluar Setelah Melahirkan

Numpang nanya apa nama air susu yang pertama kali keluar setelah melahirkan. ? 

Inilah Hukum Makan Daging Katak dan Buaya Menurut Para Ulama

Assalamu’alaikum Maaf mau nanya, buaya dan kodok apakah semuanya haram atau bagaimana? Terimakasih 

Hukum Perempuan Memakai Surban

Hukum tentang perempuan yang memakai surban atau penutup kepala dalam Islam bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing ulama dan mazhab.

Apakah Derajat Laki Laki Lebih Tinggi dari Perempuan?

Assalamu'alaikum . Mau tanya. Tinggian derajat mana di sisi Allah swt,Apakah lelaki atau wanita. Syukron .

Hukum Makan Hingga Kekenyangan

"Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan."  (QS. al-A’raf: 31). 

Hukum Memakan Sembelihan Orang Non Muslim

Assalaamua'laikum. Mohon maaf saya nanya boleh nggak, umat islam makan daging sembelihan orang non muslim ? Makasih wassalam. 

Hadis yang Membahas tentang Wanita dan Laki Laki

Assalamu'alaikum, Ada tulisan "wanita adalah belahan separo (yg sama) dgn lelaki", Ada yg bs jelaskan?

Hukum Potong Rambut bagi Seorang Perempuan

Dalam banyak budaya dan agama, rambut sering kali dianggap sebagai simbol femininitas, kecantikan, dan identitas perempuan.

Bolehkah Menolak Perjodohan dari Orang Tua?

Permisi, numpang tanya melawan perintah Ortu kan dosa ? lantas jika menolak dijodohkan itu bagaimana ? Sedangkan seorang Anak Punya Hak Untuk MenoLak. 

Hukum Menjadikan Ulat Sebagai Minyak Goreng

Halalkah membuat minyak goreng dari ulat serangga ? Kebanyakan Minyak goreng yang kita dipakai terbuat dari kelapa sawit. Akibatnya, luas hutan di Indonesia berkurang drastis karena hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Hukum Menyimpan Minuman Keras Menurut Para Ulama

Apa saja yang haram penggunaannya maka haram juga menyimpannya.

Menopause Adalah Tanda Alami Berakhirnya Haid?

Perubahan dalam siklus haid merupakan bagian alami dari proses penuaan pada wanita. Salah satu tahap penting dalam perjalanan ini adalah menopause, yang menandai berakhirnya siklus menstruasi.

Wanita Haid tidak Wajib Mengqadha Shalat tetapi Wajib Mengqadha Puasa Ramadhan, Begini Penjelasannya

Assalamu 'alaikum, saya mau bertanya, Sholat dan puasa itu wajib kiat kerjakan, yang jadi pertanyaannya, kenapa wanita yang lagi haid di bulan puasa hanya menggantikan puasanya saja, sementara sholatnya tidak, padahal itu sama wajibnya kan ?.

Posisi Tidur yang Baik bagi Seorang Wanita

Posisi tidur yang baik sangat penting bagi kesehatan bagi siapa pun, termasuk bagi seorang wanita. Seiring dengan gaya hidup yang sibuk dan tekanan sehari-hari, tidur yang berkualitas menjadi semakin penting.

Ketika Seorang Ahli Ibadah Diselamatkan Pelacur

Ketika ada seorang ahli ibadah diselematkan oleh pelacur, sebuah kisah hikmah. Bagaimana kisahnya?

Inilah Jumlah Rukun Nikah dan Penjelasannya

Setiap muslim atau muslimah yang mengidamkan sebuah pernikahan, pasti harus paham rukun rukun nikah.

Inilah Tata Cara Melaksanakan Shalat Idul Fitri

Secara global syarat dan rukun shalat id tidak berbeda dari shalat lima waktu, termasuk soal hal-hal yang membatalkan. Tapi, ada beberapa aktivitas teknis yang agak berbeda dari shalat pada umumnya. Aktivitas teknis tersebut berstatus sunnah.

Lima Rukun Khutbah Jum'at dan Penjelasannya

Terdapat lima rukun khutbah jum'at yang mana disyariatkan menggunakan Bahasa arab, dilakukan dengan tertib sesuai urutan dan berkesinambungan atau muawalah.

Bacaan Wirid dan Doa Setelah Shalat Fardhu

Laduni.ID, Jakarta Selepas menunaikan shalat fardhu lima waktu, seseorang dianjurkan meluangkan waktu sebentar untuk berdzikir. Amalan ini menjadi rutinitas (wirid) as-salafus shalih yang memiliki dasar yang kuat dari Sunnah Nabi.

Bacaan Niat Puasa Sunnah Rajab

LADUNI.ID, Jakarta – Puasa Rajab merupakan salah satu bulan dalam kalender hijriah yang memiliki banyak keutamaan. Selain itu, pada Bulan Rajab juga dianjurkan untuk melakukan banyak amalan baik. Salah satunya yaitu amalan puasa Rajab.

Menyentuh Istri dapat Membatalkan Wudhu? Inilah Jawabannya

Hal lain yang dapat membatal wudhu adalah jika antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan mahromiyah.

Antara Shalat Hajat dan Shalat Istikharah

Sebenarnya ketika kita dihadapkan kepada suatu pilihan yang rumit untuk dipecahkan dan harus dipilih salah satunya, kita disunnahkan untuk melaksanakan shalat istikharah.

Wajib Membayar Fidyah karena Tak Sanggup Berpuasa

Setiap umat muslim diwajibkan berpuasa. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang dapat menjalani 30 hari puasa selama bulan Ramadan. Bukan dengan kesengajaan puasa tidak dapat berjalan dengan baik, tetapi ada sejumlah kondisi yang memaksa seseorang meninggalkan puasanya.

Beginilah Tata Cara Mengubur Jenazah Sesuai Hukum Islam

Kematian adalah hal yang akan menghampiri semua orang. Ia tidak mengenal usia ataupun waktu. Kapan dan dimana saja kematian bisa datang menghampiri seseorang.

Hukum Oral Seks bagi Suami dan Istri

Menurut para ahli seksologi, oral seks biasanya dilakukan sebagai rangsangan. Namun, banyak yang mempertanyakan bagaimana hukum aktivitas ini menurut syariat Islam?

Seputar Hukum Puasa di Bulan Rajab dalam Pandangan Empat Mazhab

Rajab adalah salah satu bulan haram (mulia) dalam Islam. Karena Rajab termasuk bulan mulia, maka tak heran bila banyak umat Islam menyambut bulan ini dengan penuh semangat, hormat dan antusias untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sunnah mereka.

Beberapa Bacaan Do’a Qunut

Do’a qunut terbagi menjadi beberapa macam seperti do’a qunut salat subuh, do’a qunut salat witir pada bulan Ramadhan dan do’a qunut nazilah.

Apakah Boleh Meminjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah?

Jual beli dengan kredit dalam arti menjual barang kepada pembeli dengan pembayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu

Bacaan Doa Kamilin, Doa Setelah Shalat Tarawih

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam prakteknya shalat tarawih ada yang 23 raka’at dan ada pula yang 11 raka’at termasuk shalat witir.

Inilah Persyaratan untuk Menjadi Wali Nikah

Dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam aqad nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan ijab.

Amalan Doa untuk Bayi di dalam Kandungan Lengkap dengan Dalilnya

Kehamilan merupakan sebuah prosesi alamiah yang lazimnya sangat didambakan pasangan suami-istri. Kehamilan merupakan fase yang harus dilalui untuk menghadirkan anak di dalam keluarga.

Hukum Memakai Cadar Menurut Para ulama

Hukum memakai cadar, khususnya dalam konteks Islam, telah menjadi perdebatan yang berkelanjutan di kalangan ulama. Pandangan terhadap pemakaian cadar bisa bervariasi tergantung pada interpretasi masing-masing aliran atau madzhab.

Doa Lengkap Menyembelih Hewan Kurban Sekaligus Tips Menyembelih Agar Daging Tidak Bau

Menghadapi ‘Idhul Adha, penyembelihan hewan kurban adalah bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Ada beberapa Tips dalam menyembelih hewan Kurban, di antaranya adalah:

Beginilah Doa Ngupati Usia Kandungan Empat Bulan

Menghadapi kehamilan banyak usaha yang harus dilakukan agar buah hatinya sehat dan selamat. Namun tidak sedikit yang terpaku pada hal yang bersifat lahiriyah saja, karena memang hal ini yang tampak oleh indera kita.

Hukum Laki - Laki Meninggalkan Shalat Jum'at

Siapa yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa uzur, maka Allah akan tutup hatinya

Niat, Cara, dan Adab Mandi Junub yang Wajib Diketahui

Hadas terbagi dalam 2 macam dan cara mensucikan yang berbeda, hadas kecil cukup disucikan dengan wudhu sedangkan hadas besar dengan cara mandi wajib (mandi Junub/ Jinabat) atau yang paling umum di masyarakat dengan istilah mandi wajib.

Pencerahan bagi yang Sering Bercanda Sunah Rasul Malam Jumat

Canda atau guyon sebenarnya tidak masalah dalam agama. Hanya saja kalau mau tahu kedudukan hukum agama sebenarnya, kita perlu mendapat penjelasan ahli hukum Islam terkait hubungan sunah rasul, malam Jumat, dan hubungan intim suami-istri.

Apakah Pelaku Bunuh Diri Akan Kekal di Neraka? Inilah Jawabannya

Terdapat pendapat di masyarakat, bahwa orang yang bunuh diri itu akan masuk neraka dan dianggap keluar dari agama Islam. Benarkah anggapan tersebut ? Mari kita simak penjelasannya berikut ini.

Membangun Kesholehan Ritual, Sosial, dan Moral

Dari sinilah semakin jelas bagaimana Islam sangat memperhatian kesholehan sosial dan moral, tidak melulu soal sholeh ritual. Tetapi dari sini juga bisa dipahami bahwa kesholehan ritual itu seharusnya justru mendorong seseorang untuk juga sholeh sosial dan moral.

Subhanallah, Memandang Enam Perkara Ini Berpahala

Beranjak dari itu marilah kita terus berkarya mengumpulkan kebaikan untuk hari esok yang lebih baik terutama hari akhirat kelak

Ketahuilah, Begini Tata Cara dan Ketentuan Melakukan Qashar Shalat

Laduni.ID, Jakarta Dalam beribadah Allah ternyata tidak selalu memberikan hukum yang berlaku permanen. Allah memberikan keringanan-keringanan kepada orang tertentu dalam kondisi tertentu. Hal ini mengingat keadaan yang dihadapi oleh seorang hamba tidak selalu berjalan mulus.

Mengelola Rasa Cinta Dalam Sudut Pandang Islam

Allah SWT berfirman : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (QS.Ali Imran 3:14).

Pandangan Islam tentang Meminum Obat Kuat

Sebagian suami mengonsumsi obat kuat seperti ramuan telur, madu dan jahe atau obat-obatan sejenis dalam rangka menjaga agar pekerjaan ranjangnya melayani istri berkualitas baik sehingga istri merasa puas.

Agar tidak Gampang Ejakulasi Dini Bacalah Doa Ini

Ingat bahwa menikah adalah suatu ibadah, jadi bukan hanya kesenangan dan kenikmatan biasa yang bisa didapatkan oleh pasangan tersebut. Allah akan memberikan pahala bagi pasangan yang berhubunganan intim.

Bolehkah Menjawab Salam Seorang Tamu Saat Suami Tidak Berada di Rumah?

Suami saya sedang di luar rumah, tiba-tiba ada tamu d'luar(temen suami) ucap salam,apa yang harus saya lakukan? Saya dari dalam harus menjawab salam atau diam saja ?

Bagaimanakah Hukum Berdesakan di Angkutan Umum dengan Lawan Jenis?

Asssalamu'alaikum, Aku mau nanya gimana hukumnya laki laki dan perempuan bercampur dan berdesak-desakan dalam bis yang penumpangnya full ?

Memakan Sisa Makanan Orang lain Kelak tidak Dihisap

Nabi SAW bersabda : "Malaikat senantiasa bersholawat kepada salah seorang di antara kalian selama suguhan makanan masih diletakkan di hadapannya hingga diangkat "

Tolak Ukur Menjijikan yang Dapat Menyebabkan Haram

Nanya lagi tapi agak jorok. Pernah saya baca jika air mani itu haram ditelan (dimakan) sebab menjijikan. Nah, penentuan menjijikan itu yang bagaimana? Sebab sesuatu yang menjijikan pada satu daerah belum tentu menjijikan pada daerah lain.

Dianjurkan Memperbanyak Amalan di Hari Jumat, Ini Salah Satunya

Hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Terdapat beberapa aktivitas ibadah yang secara khusus dianjurkan pada hari Jumat. Oleh karenanya, hari Jumat disebut dengan hari ibadah. 

Beberapa Hal Inilah yang Hendaknya Dilakukan oleh Seorang Muslim pada Hari Jumat

Hari Jumat, disebut "Sayyidul Ayyam", tuannya dari hari-hari, karena di dalamnya dipenuhi dengan keberkahan dan keluarbiasaan,

Perbanyaklah Shalawat di Hari Jumat

Membaca shalawat memiliki keutamaan yang tidak diragukan lagi. Banyak kisah menakjubkan yang dialami oleh ahli shalawat. Nabi menjelaskan bahwa bacaan shalawat yang dibacakan oleh umatnya akan dibalas sepuluh kali lipat.

Semut yang Menggigit Alat Vital Orang Shalat, Bagaimana Menyikapinya?

Ketika seseorang sedang menjalankan ibadah shalat, fokus dan konsentrasi merupakan kunci utama untuk mencapai hubungan spiritual yang mendalam dengan Sang Pencipta.

Bolehkah Seorang Wanita Awam Menawarkan Diri untuk Dinikahi Pria Sholeh?

Mohon maaf saya langsung post di sini, kemarin ada temen bilang kata nya kalo wanita awam menawarkan diri untuk dinikahkan sama seorang ustadz boleh ya...?

Membentuk Karakter Seorang Muslim dengan Beristiqomah

Istiqomah berasal dari kata Qawama yang berarti tegak lurus. Kata istiqomah selalu dipahami sebagai sikap teguh dalam pendirian, konsekuen, tidak condong atau menyeleweng ke kiri atau ke kanan dan tetap berjalan pada garis lurus yang telah diyakini kebenarannya.

Kenapa Berdoa di Makam Para Wali Sangat Dianjurkan Ulama?

Semua dari kita berharap doa yang kita minta kepada Allah SWT diterima oleh-Nya, dalam arti dikabulkan. Kita untuk itu dianjurkan untuk menjaga adab-adab atau sejenis tata cara yang seharusnya dilakukan oleh orang yang meminta sesuatu dari Allah SWT.

Bolehkah Memegang Hidung Lawan Jenis?

Mau nanya ini kalau berjabat tangan lawan jenis dan bukan mahrom kan gak boleh ya .... nah kalau megang hidung nya boleh gak ?

Benarkah Memakan Roti Bisa Mendapat Pahala Sunnah?

Rasulullah SAW biasanya makan roti gandum kasar. Jika kita juga makan roti, apakah kita mendapatkan pahala sunnah ?

Penjelasan Tentang Minuman Sakkinjabin Menurut Ulama

Mohon bantuan akhy dan ukhty, ada yang tahu arti dari kalimat "السكنجبين". Terimakasih.

Hukum Makan Sambil Berbicara

Banyak yang menyangka bahwa saat makan hendaklah utamanya sambil diam tak sambil mengobrol. Tuntunan ini sama sekali tak ada dalam sunnah.

Hukum Laki-Laki dan Perempuan Bershalawat dalam Satu Majlis

Hukum bersholawat dalam satu majlis bagi seorang pria dan wanita merupakan topik yang telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Islam.

Amalan dan Dzikir Di Bulan Rajab

LADUNI.ID, Jakarta – Selamat datang bulan mulia Bulan Allah bulan untuk memperbanyak istighfar permohonan Ampun, bulan untuk riyadhoh, bulan khalwat munajat, bulan penuh berkah.

Makna dan Keistimewaan Bulan Rajab

LADUNI.ID, Jakarta - Satu hal yang tidak boleh dilupakan, pada bulan haram ini (Rajab), seorang hamba harus tetap mewaspadai syaitan yang akan selalu melancarkan tipu-daya, godaan dan bisikan-bisikan agar manusia santai saja dalam menyongsong bulan mulia ini.

Beginilah Hukum Menikah pada Bulan Shofar

Paling utamanya prosesi pernikahan adalah pada hari jumat pagi di bulan Syawal. Bulan lain yang juga dianjurkan untuk menikah adalah bulan Shafar berdasar riwayat Az-Zuhri.

Hukum Menulis Basmalah di dalam Kartu Undangan Menurut Para Ulama

Sudah menjadi kebiasaan apabila kita mendapat undangan dalam undangan tersebut ada basmalah dan salam dengan teks arab, dan bahkan tertera hiburan orkes melayu dan gambus,

Bulan Rajab #3: Dahsyatnya Kelebihan Puasa Rajab

Orang yang berpuasa dan bersalawat dalam bulan Rajab, Allah SWT berikan kepada merak di syurga kelak minum dari air sungai yang bernama Rajab yang mana airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu dan lebih dingin dari salji, dan baunya lebih harum daripada kasturi.

Abah Iswadi Laweung : Awal Rajab Jatuh Hari Jum’at Ini, Perbanyak Ibadah dan Berdoa

Diantara ibadah shalat bulan Rajab yaitu pada  tanggal 1 Rajab Jumlah rakaat 10 rakaat dengan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlash 3 kali, Al-Kafirun 3 kali (rakaat pertama dan kedua sama dan membaca do’a sesudah salam sebagai

Jeda dalam Ijab Kabul Nikah Menurut Para Ulama

Sebagaimana telah maklum bahwa prosesi ijab kabul pernikahan merupakan gerbang utama bagi pasangan calon suami istri untuk mengikat satu sama lain dalam sebuah ikatan perkawinan untuk bersama mengarungi bahtera rumah tangga.

Inilah Bacaan dalam Akad Nikah yang Wajib Diketahui Lelaki Muslim

Dalam prosesi akad nikah  yang terpenting adalah ijab kabul (qobul). Di mana wali calon mempelai perempuan menikahkan putrinya dengan calon pengantin laki-laki (ijab) dan calon pengantin laki-laki menjawabnya (kabul/qobul) sebagai tanda menerima pernikahan tersebut .

Aba Marzuki Mengajak Masyarakat Mengisi Rajab dengan Ibadah dan Bertabayun Terhadap Informasi

Demikian diantara kupasan yang disampaikan Tgk. Marzuki MA, M. Sos atau akrab disapa Aba Meunasah Glumpang (AMG) dalam pengajian Tastafi di gampong Cot Mane kecamatan Samalanga

Abah Iswadi Laweung Memimpin Serangkaian Ibadah Khusus Awal Rajab di Kota Santri Samalanga

Masyarakat sekitar kota santri turut menghadiri pelaksanaan ibadah tersebut yang dilaksanakan pasca shalat maghrib hingga selesai

Perempuan Bisa Berdosa Jika Dipandang Laki-Laki Lain (Ajnaby)?

Ketika sebuah masyarakat masih terjebak dalam pola pikir patriarki yang kuat, seringkali perempuan dianggap bersalah atas pandangan yang dilontarkan oleh pria terhadap mereka.

Cara Mengatasi Darah Istihadhah yang Keluar ketika Akan Shalat

Sebenarnya ketika perempuan mengalami istihadhah, tidak diwajibkan menggunakan pembalut, yang diwajibkan adalah menyumbat farji dengan kapas. Jadi, setelah menyumbat farji dengan kapas, baru kemudian boleh ditambahi dengan pembalut.

Inilah Amalan Rasulullah SAW Setelah Jumatan

Jum’at hari spesial bagi umat Islam. Tidak berlebihan bila dikatakan jum’at sebagai hari raya umat Islam. Selain hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang sifatnya tahunan, umat Islam juga memiliki hari spesial lainnya, yaitu jum’at.

Hukum Memakan Ikan Bandeng yang Ada Uletnya

Ceritanya ibu saya masak ikan bandeng yang sudah digoreng, terus mau dikasih kuah, eh saat sudah matang di ikannya ada uletnya,

Bolehkah Seorang Wanita Mengembalikan Keperawanan dengan operasi?

Keperawanan adalah mahkota nan amat berharga bagi kaum hawa, mereka ( kaum hawa-red. ) rela mempertahankannya walau harus berhadapan dengan jari-jemari maut.

Hukum Seorang Perempuan yang Berjalan bersama Tunangan

Kehidupan sosial sering kali melibatkan dinamika yang kompleks antara agama, budaya, dan nilai-nilai personal. Salah satu contoh situasi yang memunculkan pertanyaan etis adalah ketika seorang perempuan berjalan bersama tunangannya sebelum pernikahan.

Inilah Beberapa Keutamaan Puasa di Bulan Rajab

Umat Islam akan segera berjumpa kembali dengan bulan Ramadlan yang penuh berkah. Sebelum menyongsong bulan Ramadlan, umat Islam akan melewati dua bulan utama sebelum Ramadlan, yaitu bulan Rajab dan Sya’ban.

Beginilah Solusi Niat Puasa Rajab yang Digabung dengan Qadla Puasa Ramadhan

Meski tidak ada hadits shahih yang secara khusus menjelaskan keutamaan puasa Rajab, namun kesunnahan puasa Rajab sudah tercakup dalam dalil anjuran berpuasa secara umum dan anjuran umum berpuasa di bulan-bulan mulia.

Inilah Jumlah Hari Puasa Rajab yang Perlu Anda Ketahui

Simpulannya, berpuasa Rajab tidak ada batasan berapa hari yang baik untuk dipuasai. Namun menyesuaikan dengan batas kemampuan setiap orang.

Menangkap Ikan di Perairan Negara lain Menurut Hukum Islam

Sahabat mau tanya apabila ada orang asing mengambill ikan di laut indonesia dan orang asing itu mengetahui bahwa ikan yang diambil itu bukan hak nya, mohon penjelasannya, terimakasih. 

Hukum Seorang Pria yang Menggunakan Smartphone dari Emas

Hukumnya pria memakai / menggunakan handphone yang berbahan / berlapis logam emas. Syukron. 

Bolehkah Berdakwah dengan Menggunakan Media Musik? Begini Jawaban Ulama

Saya pernah mendengar bahwa alat musik itu tidak diperbolehkan, dan bagaiman hukumnya menyiarkan agama dengan media musik ? Mohon jawabannya.

Penjelasan Ulama tentang Makan Sambil Berjalan

Adakah hukum memakan sambil berjalan ?. Terima kasih

Definisi tentang Mabuk

Mohon Maaf, saya ingin bertanya apakah definisi dari yg mabuk, karena saya cuma tau yang disebut mabuk itu adalah sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah .

Penjelasan tentang Hukum Memakan Daging Manusia

Saya ingin menanyakan, apa hukumnya seseorang yang memakan daging manusia, seperti diberitakan di televisi atau di media baru baru ini ? 

Penjelasan dan Rukun Radha' dalam Menyusui Bayi

Radha' adalah praktik menyusui bayi yang umum di beberapa budaya di dunia, terutama di Indonesia.

Bolehkah Seorang Istri Menolak Berhubungan Intim karena Mengetahui Suaminya Terjangkit Penyakit HIV

Jika seorang istri mengetahui bahwa suaminya terjangkit penyakit HIV/AIDS kemudian si suami meminta "berhubungan" kepada istri, berdosakah bila istri menolak, atau bahkan meminta cerai ? terima kasih. 

Menurut Hukum Islam Beginilah Jika Kulit Seorang Pria Dioperasi dengan Kulit Wanita

Bagaimana hukumnya operasi kulit wajah laki-laki diganti dengan kulit wanita ?

Tata Cara Mengurus Potongan Organ Tubuh yang Diamputasi

Mohon pencerahan sedulur, Bagaimana Kaifiah atau cara mengurus potongan organ tubuh yang telah diamputasi? 

Bagaimanakah Hukum Menonton Televisi?

Ustadz / Ustdzah. Maaf saya punya pertanyaan, apa hukumnya menonton tv/radio. Alasan / dalilnya, kurang lebihnya saya minta maaf. Makasih.

Hukum Menyeterilkan Rahim Ibu yang Berbahaya Jika Hamil Kembali

Steril pada ibu yang cukup beresiko jika terjadi kehamilan karena beberapa faktor bagaimana hukumnya..? Suwun. 

Benarkah Ada Orang yang Bisa Pergi ke Bulan? Beginilah Jawaban Logis Para Ulama

Maaf nie mau bertanya, apakah benar ada ilmuwan yang benar-benar naik ke bulan..? sekian mohon penjelasan-nya, dari segenap, terimakasih.

Chatting dan Komen di Media Sosial Menurut Para Ulama

Bagaimanakah fban yang mana di situ terdapat iklhtilat saat main komen-komenan / chatting ? 

Pertimbangan Dampak Negatif yang Ditimbulkan oleh Media Sosial

Mempertimbangkan ekses negatif yang ditimbulkan, kontak via HP (telpon, SMS, 3G, chatting, Friendster, facebook, dan lain-lain) dengan ajnaby (bukan muhrim), bisakah dikategorikan atau semakna dengan khalwah (mojok) jika dilakukan di tempat-tempat tertutup?

Beginilah Hukum Telepon dan SMS dengan Lawan Jenis yang Non Mahram

Ustadz dan Ustadzah saya mau tanya perihal hukum sms dan telfon laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa keperluan (hanya bosa-basi atau ngobrol), itu diperbolehkan apa termasuk kholwah atau berduaan.

Hukum Bermain Game Online di Media Sosial Menurut Para Ulama

Ustadz yang Kami Muliakan. Bagaimana Hukumnya Memainkan GAME yang ada di FB dsb. Syukron Katsir. 

Menyibukkan Diri untuk Mensucikan Hati

Kesibukanmu dengan dunia butuh niat yang shaleh, jika tidak anda terkena amarah. Pertama-tama, sibuklah menyucikan hatimu, lalu siapkan untuk ma’rifah.

Rahasia Seorang Wanita yang Diungkap Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah

Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah menantu Baginda Nabi. Dikisahkan, Nabi merupakan pintu ilmu yang sangat luas. Ia sebagai bekal dunia akhirat sebagaimana pernah disabdakan, kunci ilmu dimiliki oleh sahabat Ali.

Gaya Seks Inilah yang Dilarang oleh Agama Islam

Dalam masalah hubungan ranjang, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan kepada para suami untuk mendatangi istrinya dengan metode apa pun.

Menggunakan Kondom Ketika Bersetubuh dengan Istri yang Sedang Haid

 Bahwa bagi suami istri berjimak adalah sebuah kebutuhan yang mendasar. Dalam  ajaran Islam, besetubuh (jima’) pada saat istri haid tidak diperbolehkan, haram.

Bolehkah Seorang TKW Menikah Lagi Tanpa Sepengetahuan Suami?

Ditemukan banyak TKW di Malaysia, diam-diam menikah lagi di negara tersebut. Padahal, mereka masih punya suami di kampung halaman. Alasan menikah, karena satu tahun lebih suami tidak memberi nafkah lahir batin.

Hukum Seorang TKW yang Melayani Hubungan Seks dengan Majikannya

Ditemukan TKW di sebagian Negara kawasan Timur Tengah dianggap sebagai budak oleh majikannya, sehingga sang majikan merasa bebas “mengumpuli” TKW tersebut.

Dalam Agama Islam Ada Sebuah Ritual Sebelum Melakukan Hubungan Seks

Berhubungan Seks adalah sebuah kebutuhan yang mendasar. Sebagai sebuah kebutuhan yang mendasar maka terdapat beberapa amalan yang sebaiknya dilakukan baik sebelum melakukannya, sedang maupun sesudahnya.

Hukum Makan karena Perut Sedang Lapar

Manusia membutuhkan asupan makanan dan minuman untuk hidup, dan ada batas maksimal tidak mengonsumsi makan dan minum secara berlebihan. Sedangkan Hukum makan karena lapar adalah mandub atau dianjurkan.

Inilah Jenis Buah Kurma yang Sangat Disukai Rosululloh

Kurma ajwa adalah kurma yang sangat disukai dan dianjurkan oleh Rosul .

Bolehkah Melihat Kelamin Pasangan Ketika Sedang Bersetubuh?

Dalam bersenggama, masing-masing pasangan diperbolehkan menyentuh atau bahkan memegang kelamin pasangan masing-masing tanpa ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama.

Pesta Seks di Surga?

Pesta seks dari pengertian “pesta” yang secara harfiah merujuk pada perjamuan makan dan minum (bersuka ria dan sebagainya); perayaan (keramaian dan sebagainya).

Berbagai Variasi Seks yang Dibolehkan dalam Agama Islam

Agama Islam telah mengatur berbagai tata norma kehidupan antara suami dan istri. Termasuk di dalamnya juga etika berhubungan intim. Seperti yang diterangkan dalam kitab ‘uqudul lujain’ mengenai tatacara melakukan huhbungan seks suami-istri.

Cara Alami Memulihkan Gairah Seksual yang Perlu Anda Ketahui

Sebagaimana diketahui, banyak obat dan tips yang ditawarkan untuk meningkatkan gairah seksual. Sebagian obat dan tips itu cocok untuk sebagian orang. Tetapi sebagian lagi tidak cocok.

Karena Suami Mabuk, Apakah Boleh Seorang Istri Menolak Ajakan untuk Berhubungan Badan?

Pada dasarnya ketika seorang suami meminta berhubungan badan, maka sang istri harus memenuhi keinginannya karena itu merupakan haknya. Sedang kewajiban istri adalah memenuhi kewajibannya.

Hukum Air Susu Hewan yang Haram Dimakan

susu hewan yang haram dimakan dagingnya, hukumnya halal tidak?

Hukum Meminum Perasan Buah Anggur

Yai mau tanya, gimana hukum perasan anggur tanpa difermentasi ? apakah dihukumi minuman keras (haram) ? ada salah satu kyai di daerah saya tidak mau minum air anggur hasil perasan (sirop), entah dalil apa yang di gunakan ini kyai? 

Bolehkah Makan di Tempat Pemakaman?

Maaf sebelumnya saya mau nanya bagaimana hukumnya ada khotmil qur'an di makam, dan sesudah khotmil diadakan makan bersama di tempat / makam terimakasih.

Hukum Mengkonsumsi Anak Lebah dalam Agama Islam

Ustadz & Ustadzah. Mau tanya halal kah memakan anak lebah ?

Hukum Mengkonsumsi Kue Ampo yang Terbuat dari Tanah Liat

Di sebagian daerah jawa timur ada yang memperoses tanah liat dijadikan makanan ringan. Namanya kue Ampo. Bagaimana hukum mengkonsumsi kue yang terbuat dari tanah liat ? 

Apakah Murtad Bisa Membatalkan Pernikahan Suami Istri?

Contoh, ada seorang Muslim yang dengan santai mengatakan, “Nanti kalau kamu bisa mendapatkan juara satu, aku sembah kamu.” Atau, “Itu lho si Fulan, kalau enggak aku yang menolong,

Batalkah Pernikahan Seseorang yang Keluar dari Agama Islam?

Bagaimana hukumnya suami istri bilamana yang salah satu itu murtad (keluar dari islam) atau seperti jaman sekarang banyak yang tinggal sholat ? pernikahan apa masih berlanjut / batal ? 

Hukum Melakukan Hubungan Seks Sebelum Istri Mandi Junub dari Haid atau Nifas

Praktik hubungan badan antara suami-istri harus dilakukan dalam kondisi istri suci dari haid dan nifas.

Do'a Sebelum dan Setelah Berhubungan Seksual, Beserta Amalan-amalannya.

Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani menerangkan, sebelum berhubungan suami-istri (jimak) kita dianjurkan minimal berdo’a kepada Allah. Di samping itu, kita mengharapkan dalam do’a tersebut karunia anak saleh kelak jika Allah SWT menakdirkannya dari hubungan tersebut.

Etika dalam Melakukan Hubungan Seksual Menurut Imam Al-Ghazali

Ulama yang bergelar Hujjatul Islam ini memandang bahwa aktivitas hubungan seksual bukan hanya sekadar kegiatan rutin pelepasan syahwat belaka.

Mewakilkan Do'a Ketika Makan Bersama Menurut Hukum Islam

Assalamualaikum w.b. Kalau Makan bareng berjamaah sama orang banyak yang sunah basmalah apakah masing-masing orang atau cukup satu orang saja ? 

Hukum Memberi Julukan yang Jelek pada Makanan

Bagaimanakah hukumnya menamai makanan dengan nama-nama yang menyeramkan seperti: Rawon Setan, Bakso Laknat, Pentol Granat, Sambel Neraka dll.

Hukum Meminum Air Bekas Cuci Ibu dalam Hukum Islam

Ada seorang teman yang memcuci kaki ibunya lantas meminum air cucian tersebut.

Menyantap Makanan yang Masih Panas Menurut Para Ulama

Apakah hukumnya makan makanan yang masih panas ?  Terima kasih. 

Hukum Mengkonsumsi Buah Bekas Gigitan Hewan

Mau tanya apa hukumnya memakan buah bekas yang digigit kelelawar atau kalong ada yang bilang haram ? 

Hukum Melaksanakan Shalat Tanpa Penutup Kepala

Di dalam ibadah shalat terdapat aturan-aturan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Jika semua itu tidak dipenuhi maka ibadah shalat yang dilaksanakan bisa dianggap tidak sah.

Alasan Islam Melarang Mengumpulkan Istri dalam Satu Ranjang

Sebetulnya 'Illat (alasan) keharaman mengumpulkan dua istri dalam satu ranjang itu apa ya.?

Hukum Menikahkan Wanita Dua Kali dalam Kurun Waktu yang Sama

Bagaimana Hukumnya Dua Pernikahan tersebut, lalu Nur Jannah Istri Siapa..? Ahmad Atao Ali ?

Meminang Seorang Wanita yang Sedang Masa 'Iddah Menurut Para Ulama

Bolehkah seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah wafat, menerima pinangan dari seorang laki-laki ? 

Hukum Menikahi Seorang Perempuan yang Pernah Melakukan Perbuatan Zina

Hukum menikahi seorang perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina merupakan topik yang sensitif dalam hukum Islam. Dalam pandangan agama Islam, perbuatan zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari.

Mengunyah Kurma untuk Disuapkan pada Bayi yang Baru Lahir (Tahnik)

Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata dalam kitabnya fathul bari juz 9 hal 558, tahnik ialah mengunyah sesuatu, kemudian meletakkan / memasukkannya ke mulut bayi lalu menggosok-gosokkan ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar bayi terlatih dengan makanan, dan untuk menguatkan atasnya.

Bolehkah Bersholawat Ketika akan Makan?

Ada seorang yang ketika mau makan minum dia selalu berdoa dan membaca sholawat kemudian dia berkata.. Ya Rosululloh mari makan... ya Rosululloh mari minum... Pertanyaannya apakah amalan tersebut termasuk bid'ah yang dholalah... ?

Hukum Mengambil Buah Milik Pemerintah yang Berada di Pinggir Jalan

Bagaimana hukumnya mengambil buah milik pemerintah ? misalnya pohon buah tersebut ditanam di pinggir-pinggir jalan atau di taman-taman umum. 

Apakah Seorang Suami Mendapatkan Pahala Ketika Menyuapi Sang Istri?

Dari Saad bin Abi Waqosh radhiyallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : “Dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu.“(Mutafaqun ‘Alaih).

Beginilah Hukum Masturbasi dalam Agama Islam

Dalam istilah fiqh onani / masturbasi disebut ISTIMNAA’ yang berarti merangsang keluarnya sperma di luar senggama baik dengan media haram seperti memakai tangan sendiri, bantal, dildo, bolpoint, spidol, botol dan lain-lain atau bahkan hanya dengan fantasi-fantasi yang sengaja di ciptakan sendiri.

Oral Seks Munurut Ulama Kontemporer

Berangkat dari kaidah umum para ulama klasik, selanjutnya oral seks dibahas juga oleh sejumlah ulama kontemporer